This page contains a Flash digital edition of a book.
Design & Construct specialist ipv Delft


ipv Delft is een ontwerp- en ingenieursbureau gespecialiseerd in bruggen. Ons portfolio loopt uiteen van beweegbare bruggen en verkeersbruggen tot beeldbepalende


fi etsbruggen, steigers en voetgangersbruggen.


Van enkele brug tot hele bruggenfamilies.


We ontwerpen, engineeren en realiseren. Daarnaast kunt u bij ons onder meer terecht voor advies, projectmanagement, kostenramingen en variantenstudies.


Voor aannemers We werken veel samen met aannemers aan Design & Construct opdrachten. Daarbij nemen we de (hoofd-) verantwoor- delijkheid voor het ontwerp op ons en denken we mee over de aanbesteding en uitvoering. Onze jarenlange ervaring als brugontwerpers vormt een absolute meer- waarde bij een dergelijke samenwerking. Zo verkennen we eerst de mogelijkheden en speelruimte, iets wat met name bij D&C projecten vaak niet standaard is. Vervol- gens maken we een doordacht ontwerp, waarbij we aspecten als kosten, techni- sche uitvoerbaarheid, ruimtelijke inpassing en materialisering uiteraard in belangrijke mate laten meespelen. Een goed ontwerp hoeft volgens ons niet duurder te zijn dan de standaardoplossing. Het gaat om het maken van de juiste keuzes en een dosis creativiteit. Dan is met ieder budget een fraai ontwerp te realiseren.


Voor overheden


Ook overheidsinstanties hebben, als opdrachtgever, vaak te maken met D&C projecten. Doorgaans komt daar heel wat bij kijken. ipv Delft kan gemeenten, pro- vincies of Rijkswaterstaat op verschillende manieren van dienst zijn. Uiteraard kunnen we een (basis) ontwerp maken,


ipv Delft Oude Delft 39 2611 BB Delft T 015 - 750 25 75


OTAR MarktWijzer 2014 www.ipvdelft.nl


OTAR MarktWijzer 2014 49


maar daarnaast zijn onze ontwerpers ook ervaren in het vastleggen van vormge- vingseisen in een beeldkwaliteitsplan en kunnen we kwaliteitseisen opstellen voor de uitvoering van het project. Verder hel- pen we graag bij het kiezen van de meest geschikte wijze van aanbesteden en bij de (voorbereidingen van de) aanbesteding zelf.


Projecten


De afgelopen jaren realiseerden we tiental- len bruggen en civiele kunstwerken, waar- onder verschillende D&C projecten. We wonnen de opdracht voor 35 bruggen en 10 gemalen voor het project Ontpoldering Noordwaard en de tender voor de Kadoe- lenbrug in Amsterdam.


We ontwerpen de 35 viaducten voor de Buitenring Parkstad Limburg, werkten mee aan de winnende N33 tender en adviseerden Almere over het ontwerp en de aanbesteding van de busbaanbrug.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72