This page contains a Flash digital edition of a book.
Tensar International B.V. Langere levensduur + minder onderhoud


Tensar asfaltwapeningen hebben aangetoond dat wegen langer meegaan, wat een besparing oplevert gedu- rende de gehele levenscyclus van de verharding.


Bovendien kunt u aanzienlijk besparen op de aanlegkosten in vergelijking met traditionele oplossingen.


Tensar systemen voor asfaltwapening bestaan uit een serie producten die zichzelf bewe- zen hebben gedurende meer dan 25 jaar. Tensar is een wereldleider in de fabricage en le- vering van geogrid producten en systemen voor funderingsstabilisatie, asfaltwapening en het wapenen van grond. Onze expertise en ervaring zijn tot ontwikkeling gekomen gedu- rende tientallen jaren van succesvolle samenwerking in internationale projecten. Wij bie- den uitgekiende ontwerpen en praktisch advies om het gebruik van de Tensar producten en systemen in uw project te ondersteunen. Sinds de introductie in de jaren ’70 worden onze hoogwaardige, innovatieve geogridproducten continu verbeterd.


Zo haalt u meer uit uw wegenonder- houdsbudget. Tensar asfaltwapeningen zijn dusdanig ontworpen dat ze twee structurele asfalt- problemen aanpakken: scheurvorming en spoorvorming. Daarnaast wordt scheur- doorgroei, veroorzaakt door zettingsver- schillen bij wegverbredingen, voorkomen.


Asfaltverhardingen die blootstaan aan zwa- re verkeersbelasting profi teren van deze wapeningen. Dat geldt ook voor doorgroei van scheuren in cementgebonden funde- ringslagen met een asfaltoverlaging. Een breed scala aan producten bestaande uit geogrids en composieten verlengen de le- vensduur en gedrag van asfaltverhardin- gen. Voor de reparatie van kleine weg- vakken of bij incidentele scheuren levert Tensar, o.a. aan RWS, specifi eke zelfkle- vende glasvezel asfaltwapening genaamd Tensar GlasstexPatch.


62 OTAR MarktWijzer Tensar International B.V Helftheuvelweg 11 5222 AV ‘s-Hertogenbosch


2014


De Voordelen • Geringere asfaltdikte • Wezenlijke vertraging van scheurvorming • Vermindert spoorvorming • Composieten beschermen het funderings- materiaal tegen binnendringend water en voorkomen verzadiging van de onder- grond


• Aanzienlijke vermindering van vermoei- ings- en refl ectiescheuren


• Langere structurele levensduur van de wegconstructie


• Snelle en eenvoudige installatie • Kostenbesparingen op de lange termijn in vergelijking met de traditionele herstel- methoden


• Duurzame en effi ciënte oplossing • Beproefde technologie door meer dan 25 jaar ervaring


T 073 - 624 1916


www.tensar.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72