This page contains a Flash digital edition of a book.
Nemetschek Scia B.V. Powerful Software for Structural Engineering, Fabrication and Construction


In 2014 bestaat


Nemetschek Scia 40 jaar. “Wij grijpen dit aan om onszelf opnieuw uit te vinden”, aldus Mike


Williams (Regional Head of Sales Nederland).


“In een sterk fl uctuerende markt is het


belangrijk dat je inspeelt op de behoeften van klanten. Ik ben ervan overtuigd dat er nog een slag te behalen is, als het gaat om effi ciency bij het gebruik van software.”


Inmiddels is het samenwerken tussen verschillende marktpartijen niet meer weg te denken. Als ontwikkelaar en leverancier van 3D software wil Nemetschek Scia zich duidelijker positioneren als raadgever en ondersteuning bieden bij vraagstukken over uitwisseling tussen verschillende pakketten.


“Wij zijn ook te vinden op de diverse social media en we zien dat daar lustig met het woord BIM wordt gestrooid. Voor gebrui- kers die daar vragen over hebben en willen weten wat de software kan, mogen ze ons altijd bellen. Met pakketten als Allplan, Scia Engineer en Solibri bedienen wij een groot gedeelte van de markt. Voor bepaalde werkzaamheden hebben wij met diezelfde pakketten de standaard gezet. Ook als het gaat om uitwisselen. De software is immers gecertifi ceerd voor IFC2x3 v2.”


Het modelleren en wapenen in Allplan is met de komst van versie 2014 veel eenvoudiger geworden. Hierover zegt hij: “Voor veel gebruikers liggen er kansen om de informatie die ze in het model stoppen, beter te vermarkten. Ook voor die vragen kunnen ze bij ons terecht. Denk hierbij aan hoeveelheden en buigstaten.”


Voor Scia Engineer geldt, dat er een nieu- we aanvliegroute is gekozen. De software die modulair is opgebouwd wordt voortaan ook aangeboden in kleine samengestelde


Nemetschek Scia B.V. Wassenaarweg 40 52 OTAR MarktWijzer 2014 6843 NW Arnhem T 026-3201230 www.nemetschek-scia.com


pakketten. “Informatie wordt meer gebun- deld en ook aan gebruikers met een klei- nere portemonnee is gedacht. Aan de prijs mag het niet liggen, iedereen die ermee wil werken kan dat vanaf nu.”


Onder de gebruikers bevinden zich steeds meer Solibri klanten. “We zien dat er een groeiende behoefte is aan foutcontrole. Wij vinden het logisch dat een dergelijke model checker in ons totaalaanbod is opgenomen. Het is weer een stukje van de puzzel, dat we samen kunnen leggen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72