This page contains a Flash digital edition of a book.
Rotim


Veiligheid én energie besparen? “Ja dat gaat samen”


Het verlichten van geasfal- teerde wegen, fi etspaden en bedrijfsterreinen vraagt veel energie. Dit kan worden ge- reduceerd als er lichtrefl ecte- rend asfalt wordt toegepast. Hierbij wordt een natuur- lijk wittoeslagmateriaal (Re-


fl exing White) aan asfalt toe- gevoegd. Dit is een gesteente met een zeer hoge natuurlijke witheid welke voldoet aan de hoogst gestelde eisen die in Nederland gelden. Op een groot aantal plaatsen in Ne- derland is dit type gesteen- te al met succes toegepast in licht refl ecterend asfalt.


Veiligheid: • Weggebruikers worden beter uitgelicht en zijn daardoor beter herkenbaar. Dit verhoogt de verkeersveiligheid.


• Licht refl ecterend asfalt in een woonom- geving verhoogt het gevoel van sociale veiligheid.


• Voertuigverlichting schijnt veel verder waardoor medeweggebruikers eerder zichtbaar zijn.


• Refl ecterend wegdek zorgt tevens voor een betere uitlichting van de contouren van de weg, oftewel de zichtbaarheid van het verloop van de weg neemt toe.


• Onderzoek heeft uitgewezen dat oudere weggebruikers in het donker last hebben van spiegeling. Door toepassing van licht refl ecterend asfalt kan men deze spiege- ling grotendeels wegnemen.


Duurzaamheid: • Onderzoek heeft uitgewezen dat bij toe- passing van een wegdek dat licht van kleur is, de opwarming van de weg af- neemt. Dit komt ten goede aan de le- vensduur doordat de bitumen minder snel week wordt.


• Doordat een betere lichtopbrengst wordt gegenereerd kan men besparen op de kosten van openbare verlichting. Ener- zijds door een geringere investering en


Rotim Grondstoffen voor infrastructuur Julianaplein 31 5211 BB ’s-Hertogenbosch 56 OTAR MarktWijzer 2014 T 073 - 6121211 www.rotim.com


anderzijds door een gereduceerd ener- gieverbruik. Het laatste draagt bij aan CO2 reductie.


• Het heeft een positieve bijdrage aan het tegengaan van Urban Heating.


• Refl exing White, het natuurlijke witte mineraal wordt CO2 neutraal gewon- nen door gebruik van energie uit water- krachtcentrales.


Naast Refl exing White heeft Rotim ook nog andere kleuren in haar assortiment geschikt voor deze toepassing, zoals Clo- burn Red, Scottish Braun en Gele Eifel do- lomiet, vraag ons naar de mogelijkheden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72