This page contains a Flash digital edition of a book.
G. Bouman Arkel B.V. Straal- en schilderwerk met procesbeheersing en oog voor milieu en veiligheid


Als onderdeel van Mourik Infra participeert Bouman Arkel als straal- en schil- dersbedrijf in tal van multi- disciplinaire projecten voor (semi-)overheid. Al bijna 50 jaar zorgen wij voor het duurzaam beschermen van staal- en betonconstructies in uiteenlopende omgevin- gen. Onze kracht zit vooral in systeemgericht ontwer- pen, waarbij de uitgangspun- ten van de opdrachtgever centraal staan. We kiezen de meest duurzame oplossingen, daarbij rekening houdend met omgevingsfactoren zoals klimatologische of chemische belasting, temperatuur en ‘splashzones’.


Oplossingen


Deze oplossingen variëren van relatief eenvoudige één- of tweecomponentencoatings, tot hoogwaardige polysiloxanen of phenolics. Ook het aanbrengen van metallische deklagen (TSA) behoort tot ons dienstenpakket.


Specialistisch materieel Wij voeren de verschillende voorbehandelings- en applicatietechnieken uit met modern en innovatief materieel, in veel gevallen speciaal daarvoor ontworpen en gefabriceerd door onze interne materieeldienst.


Planning en kwaliteit Bij realisatie houden we rekening met mi- nimale ‘stoptijd´ en maximale beschikbaar- heid. Flexibele en ´lean-planningen´ gaan hieraan vooraf. Aspecten als veiligheid, duurzaamheid, milieu en omgevingsma- nagement zijn vanzelfsprekend en resulte- ren in diverse certifi caten, zoals: ISO 9001, ISO 14001, VCA**, MVO prestatieladder niveau 3 en CO2


prestatieladder niveau 5.


Bouman Arkel voert werkzaamheden uit voor : • Industrie • (petro)chemie • Op- en overslagbedrijven • Delfstoffenindustrie • Afvalverwerking • Voedingsmiddelen


(Semi-)overheid • Rijksoverheden


G. Bouman Arkel B.V. T 078 - 610 51 99 38 OTAR MarktWijzer 2014 E: bouman@mourik.com www. mourik.com


Dagelijks werken wij met een enthousiast, ervaren en vakkundig team aan de duur- zame bescherming van uw eigendommen. Daarbij gaan we voor kwaliteit en maximale ontzorging tijdens de uitvoering. Want we bouwen graag een langdurige relatie op.


• Gemeenten • Waterbedrijven • Energiebedrijven


Overig • Utiliteitsbouw • Woningbouwcorporaties en VVE’s • Zwembaden • Telecom


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72