This page contains a Flash digital edition of a book.
Redubel bv Specialist in geluidsschermen


Redubel is een landelijk ope- rerende bouwer van geluids- schermen en maakt deel uit van Koninklijke BAM Groep. In 1977 werd het eerste ge- luidsscherm door Redubel op- geleverd en sindsdien is 35 jaar ervaring opgedaan in het ontwerpen en bouwen van geluidsschermen.


In de loop der jaren zijn de geluidsschermen ontwikkeld van puur functionele geluids- beperkende schermen, naar esthetisch verantwoorde en technisch volwaardige con- structies. Redubel heeft deze ontwikkeling ondersteund met innovatieve oplossingen. De laatste innovatieve ontwikkeling is het “CleanScreen”. Dit scherm combineert geluidsbe- perkende eigenschappen met het verbeteren van luchtkwaliteit door afvang van fi jn stof. (zie onderstaande foto). In 2011 is een pilot met CleanScreen uitgevoerd, in opdracht van Rijkswaterstaat, en daarbij is aangetoond dat CleanScreen een wezenlijke invloed heeft op fi jn stof concentraties achter het scherm. CleanScreen is een gezamenlijke ontwikke- ling van Redubel, 3M, KEIM en Nautilus.


Allround


Redubel is vaak betrokken bij grote infra- structurele projecten, die middels D&C of DBFM-contracten door Rijkswaterstaat in de markt zijn gezet. De organisatie van Redubel heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en is in staat deze complexe werken te managen en de opdrachtgever te ontzorgen. De fl exibele organisatie van Redubel past zich moeiteloos aan de pro- ject omvang aan en elk project wordt met evenveel zorg gerealiseerd.


Behalve grote projecten realiseert Redubel jaarlijks ook vele middelgrote- en kleine projecten voor opdrachtgevers zoals Pro- Rail, Provincies en Gemeenten.


Van alle markten thuis


De ontwikkeling van de geluidsschermen op technisch- en esthetisch gebied heeft


Redubel bv Postbus 529 3370 BA Hardinxveld-Giessendam T 0184 – 676 802


OTAR MarktWijzer 2014 www.redubel.nl


OTAR MarktWijzer 2014 55


geleid tot een grote verscheidenheid in toepasbare producten. Hierbij valt te den- ken aan traditioneel beton, houtvezel be- ton, poriën beton, aluminium cassettes, steenwol cassettes, glas, polycarbonaat, acrylaat, hout, staal en kunststof. Voor al deze typen schermen zorgt Redubel voor maatwerk in advies, ontwerp, realisatie en onderhoud.


Naast de aanleg van nieuwe geluidsscher- men verhuurt Redubel ook fl exibel inzet- bare voertuig kerende tijdelijke geluids- schermen. (zie bovenstaande foto).


Redubel is uw partner om uw geluidshin- der- en stofproblematiek voortvarend op te lossen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72