This page contains a Flash digital edition of a book.
Cathodic Protection Advice Uw partner bij kathodische bescherming


xx


Sinds de uitvinding van kathodische bescherming (KB) zo’n 200 jaar geleden, is het aantal toepassingen alleen maar gegroeid. KB stopt en voorkomt corro- sie. In de laatste 30 jaar is een groot aantal KB-instal- laties geïnstalleerd op stalen en betonnen nat- te en droge infra. In een markt met veranderen- de contractsvormen is het daarbij een uitdaging gebleken om de kennis en kunde in het proces te borgen.


KB is in staat problemen op te lossen en te voorkomen terwijl er kosten worden bespaard. Bij staalconstructies levert KB zekerheid over het stoppen en voorkomen van corrosie bij imperfecties in coatingsystemen zonder opnieuw te hoeven stralen en coaten.


Bij betonconstructies lost KB chloride- en dekkingsproblemen op zonder dat het met chloride vervuilde beton hoeft te worden weggehakt of extra betondekking hoeft te worden aangebracht.


Minder afval, minder arbeid, minder ma- teriaal, minder stilstand. De voordelen zijn duidelijk. Wel is KB voor de opdrachtge- ver vaak nieuw als toepassing op de infra- structuur. Het inkopen van kennis en erva- ring ligt dan voor de hand.


CPA biedt in de markt de mogelijkheid om KB als techniek op een degelijke en be- trouwbare wijze toe te passen. Zo is het bij Kathodische Bescherming vaak de vraag hoe het KB-systeem het best ontworpen kan worden. Hierover zijn richtlijnen en normen beschikbaar, maar vast omlijnde recepturen of ontwerpspecifi caties zijn niet voorhanden. Het vereist dan een zeer bre- de en ruime kennis van alle beschikbaar zijnde systemen om de optimale ontwerp- keuzes te maken. CPA bedient de markt als onderzoeks- en ontwerpbureau van KB-systemen. Bijkomend wordt invulling aan bestekken gegeven, worden cursus-


sen en trainingen rondom alle aspecten van KB verzorgd en wordt opgetreden als controlerende instantie voor partijen.


Ondertussen zijn er in de infrastruc- tuur tientallen object met KB. De uitda- ging is om nu KB mainstream wordt en het ‘nieuwtje’ er af is, het kwaliteitsniveau vast te houden door deze in de processen te borgen. Binnen het KB-kenniscentrum wordt hard gewerkt aan een breed gedra- gen systeem van persoonscertifi cering (in lijn met NEN15257) om dit voor elkaar te krijgen.


Cathodic Protection Advice BV Postbus 85191 3009 MD Rotterdam 40 OTAR MarktWijzer 2014


T 010 - 820 87 04


www.cp-advice.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72