This page contains a Flash digital edition of a book.
Esha Infra Solutions bv Asfaltwegen gaan langer mee door levensduurverlengend


onderhoud met PenTack


Het wegdek heeft het, vooral in de winter, zwaar te ver- duren. Het bitumen aan de oppervlakte verliest fl exi- biliteit en hechtingscapaci- teit, waardoor het wegdek bezwijkt. Kapotgevroren we- gen, met lange fi les en steen- slag door losse steentjes zijn het gevolg. Een beeld op de Nederlandse wegen, dat met PenTack van Esha Infra So- lutions zeker voorkomen kan worden. PenTack activeert het verouderde bindmiddel en zorgt voor een duurzaam herstel en bescherming van het wegdek.


Activator PenTack bestaat uit enkele speciale bitumenemulsies en een activerende component. Deze activator dringt de toplaag binnen van het asfalt en herstelt de eigenschappen van het verouderde bitumen. De penetratiewaarde van het bitumen komt door PenTack weer terug op het oorspronkelijke niveau.


Snel weer berijdbaar PenTack kan op alle soorten asfalt worden aangebracht. Het is geschikt voor onder andere asfaltwegen, bedrijfsterreinen, vliegvelden, bruggen en parkeerdekken. Esha zorgt er voor dat PenTack snel en goed wordt aangebracht. Afhankelijk van het asfaltoppervlak, de dosering en de weersomstandigheden is het wegdek twee tot zes uur na behandeling weer berijdbaar.


Levensduur Het aanbrengen van PenTack zorgt voor een aanzienlijke verlenging van de levens- duur van wegen en andere ondergronden. Zo is bewezen dat landingsbanen zeven jaar langer meegaan door het aanbrengen van PenTack. De levensduur van dekla- gen van wegen kan bij herhaaldelijke toe- passing van PenTack zelfs met twaalf jaar worden verlengd.


Duurzaam


Niet alleen de levensduur maakt van PenTack een duurzame oplossing. Door het gebruik van plantaardige grondstoffen in de emulsie, levert PenTack een bijdrage aan het verlagen van de CO2


-uitstoot. Uit onderzoek van TNO blijkt dat bij gebruik Esha Infra Solutions bv Postbus 70038 9704 AA Groningen 42 OTAR MarktWijzer 2014 T 050 - 5516411 www.eshainfrasolutions.nl


van PenTack de milieubelasting beduidend vermindert. Het is onder meer voordelig in energieverbruik, emissies en afvalstof- fen. Ook is aangetoond dat de verminde- ring van geluidsoverlast van stille wegen bij het gebruik van PenTack op een hoger niveau blijft. De afwaterende werking van ZOAB (zeer open asfaltbeton) blijft ook na behandeling gelijk.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72