This page contains a Flash digital edition of a book.
DE HAAS MAASSLUIS De scheepswerf met visie, passie en vakmanschap


Na het binnenvaren op de Nieuwe Waterweg is De Haas Maassluis de eerste scheepswerf richting de Rotterdamse haven. Dat is al zo sinds 1879. De werf concentreert zich op het ontwerpen, bouwen,onderhouden, repareren en renoveren van specialistische vaartuigen, zoals patrouillevaartuigen, sleepboten, SAR vaartuigen, incidentbestrijdingsvaartui- gen en peilvaartuigen. Door een gedegen werkvoor- bereiding, kennis van zaken en dankzij de capaciteit en de outillage van de werf is men in staat


scheepsnieuwbouw, onderhoud, reparaties en renovatie effi ciënt uit te voeren.


Vernieuwing is de drijvende kracht De werf ontwerpt en bouwt kosteneffectie- ve vaartuigen die voldoen aan de allermo- dernste eisen van duurzaamheid en milieu. De opdrachtgevers zijn particulieren, rede- rijen, maritieme ondernemingen en (semi-) overheidsinstellingen. Zij stellen hoge eisen aan effi ciëntie, betrouwbaarheid en inzet- baarheid van hun vaartuigen. Vernieuwing is daarom dé drijvende kracht achter de aanpak van De Haas Maassluis. Onder het toeziend oog van classifi catiebureaus la- ten zij zien dat er op innovatief terrein veel mogelijk is. Goed doordachte en grondig geteste nieuwe toepassingen werpen hun vruchten af. Daarmee is het voor hun op- drachtgevers mogelijk kosten te reduce- ren door bijvoorbeeld vermindering van het brandstofverbruik, maar ook de steeds te- rugkerende onderhoudskosten omlaag te brengen. De Haas Maassluis is ISO 9001 gecertificeerd: om het beste resultaat te bereiken worden alle werkzaamheden vol- gens vaste procedures uitgevoerd.


One-stop-shopping


De Haas Maassluis is gespecialiseerd in het onderhoud van beroepsvaartuigen, jachten en andere schepen tot 65 meter met een diepgang tot ruim vier meter.


De Haas Powerport is een bedrijfsonder- deel dat gespecialiseerd is in het leveren en onderhouden van scheepsdieselmotoren.


Zij zijn Caterpillar Authorized Marine Dea- ler. Door de onderhoudswerkzaamheden goed voor te bereiden en de faciliteiten op de werf maximaal te benutten, kan het onderhoud efficient en volgens een strak tijdschema worden uitgevoerd. Sterke teams van vaklieden leveren kwalitatief hoogstaand onderhoudswerk conform de eisen van de opdrachtgevers.


Door de veelzijdigheid van het werk en het feit dat de werkzaamheden in veel geval- len uitgevoerd worden aan technologisch hoogwaardige vaartuigen, wordt alle vak- manschap ten volle benut. Kortom, door de manier waarop onderhoud wordt verricht, kunnen opdrachtgevers ervan verzekerd zijn dat hun vaartuigen te allen tijde maxi- maal kunnen worden ingezet.


DE HAAS MAASSLUIS Postbus 2 3140 AA Maassluis T 010 - 591 35 11 www.dehaasmaassluis.nl 44 OTAR MarktWijzer 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72