This page contains a Flash digital edition of a book.
Traffi c & More: zichtbaar beter in complexe mobiliteitsvraagstukken


De optimale mix zien te vinden tussen doorstroming,


bereikbaarheid, werkruimte en veiligheid in het verkeer. Complexe mobiliteitsvraagstuk- ken zijn, iedere dag weer, een uitdaging voor de medewerkers van Traffi c & More. De inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen gaat verder dan alleen een bord- je plaatsen. Verkeersmaatregelen hebben impact op de omgeving. Het is belangrijk om voor aanvang van een project hier goed over na te denken.


Uw totale project staat centraal bij ons De verkeersmanagers van Traffic & More stappen het liefst in aan het begin van een project. Na de ontwerp- en engineeringsfase blijven zij bij het project betrokken in de rol van omgevingsmanager. Dit zorgt niet alleen voor behoud van kennis vanuit het voor- traject, maar garandeert ook directe en korte communicatielijnen tijdens de uitvoering. Het overzicht en de controle over het gehele proces, dat is het uitgangspunt, en een van de redenen van ons succes. Nog belangrijker is dat Traffi c & More haar eigen belang ondergeschikt maakt aan het belang van de stakeholders. Dit is gunstig in het kader van de nieuwe aanbestedingswet waardoor opdrachtgevers steeds vaker gunnen op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).


Aandacht voor uw belang Traffi c & More ontwerpt dynamische en fysieke verkeersmaatregelen op maat, rekening houdend met de verschillende belangen, maar altijd vanuit het perspec- tief van veiligheid voor de wegwerkers en de weggebruikers. In ontwerpnota’s vi- sualiseren wij de faseringen op zodanige wijze, dat de gekozen uitvoeringsmethode duidelijk in beeld wordt gebracht. Nadeli- ge gevolgen voor het verkeer of de directe omgeving worden zo veel mogelijk gere- duceerd. Aandacht voor de stakeholders staat centraal.


Creatie en innovatie voor u Traffi c & More onderscheidt zich door haar creatieve en innovatieve denkwijze over mobiliteitsvraagstukken. Ons team


Traffi c and More twitter: @traffi candmore facebook: Traffi c and More


OTAR MarktWijzer 2014 www.traffi candmore.nl


OTAR MarktWijzer 2014 63


beschikt over zeer ruime kennis van en ervaring in tijdelijke verkeersmaatregelen. Onze kernwaarden zijn: - Veiligheid: wij werken volgens CROW 96A/96B en zijn BRL 9101 gecertifi - ceerd.


- Kwaliteit: zeer ruime kennis van en erva- ring in tijdelijke verkeersmaatregelen.


- Maatschappelijk verantwoord onder- nemen waarbij people, planet en profi t centraal staan.


- Maatwerk: antwoord op maat door creatieve en innovatieve verkeersoplossingen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72