search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
tie in IJmuiden staan inmiddels twee in- stallaties waarmee HIsarna zelf erts en kolen kan drogen, zodat dit niet meer hoeft worden ingekocht. “We focussen nu op de operatie, om het proces 100 procent te snappen en het equipment te testen. Want je wilt weten of er zwakke componenten zijn als je langer dan acht dagen draait. Die kennis is nodig voor de verdere ontwikkeling van de demo- plant.”


Doorbraaktechnologie Eind november maakte Tata Steel Group bekend dat deze tweede gro- te proeffabriek in de Indiase thuisba- sis Jamshedpur komt te staan. Deze zal op jaarbasis 400.000 ton ijzer kun- nen produceren en moet over vier à vijf jaar operationeel zijn. Het streven is uit- eindelijk door te groeien naar 1 miljoen ton per jaar. Voor de demo-plant in Ne- derland geldt eenzelfde voornemen. “Je merkt dat de maatschappij verandert, dat het niet langer wordt geaccepteerd als je als bedrijf niet verduurzaamt. Ie- dereen moet meer betalen voor de ener- gie en dat wordt veroorzaakt door de CO2-uitstoot”, stelt Broersen. “De eer- ste die die druk van buiten begrijpt, het proces snapt en het IP vastlegt, kan


heel veel geld verdienen. Klanten willen ook graag groen ijzer, we worden er re- gelmatig op aangesproken. Het mooie is dat de HIsarna-technologie niet al- leen leidt tot CO2-reductie, maar ook ij- zer goedkoper maakt. Dat is een extra drive.”


HIsarna is dan ook een echte game changer in de ogen van Broersen, net als in de jaren 50 toen in IJmuiden de tweede oxystaalfabriek ter wereld stond. “En ook bij het overgaan op con- tinu gieten, waarbij een productiestap kon worden overgeslagen, stond ons land vooraan. Bij HIsarna gaat er op- nieuw een processtap tussenuit”, zegt hij. “Het mooie is dat R&D steeds meer internationaal wordt, dat er een netwerk ontstaat waarin veel meer wordt sa- mengewerkt. Deelonderzoek wordt uit- besteed aan instituten en universiteiten waar wij een intensieve samenwerking mee hebben. Wetenschappers en stu- denten worden bij ons werk betrokken. Het enthousiasme is groot.”


Inmiddels is de proefinstallatie zeven jaar in bedrijf. Het was niet alleen maar hosanna, erkent Broersen. “Er waren ook teleurstellingen en je moet een har-


Pieter Broersen: “Verlaging van de CO2-uitstoot blijft de hoofdmoot.”


de kop hebben om vol te houden. Dan is 55 procent een resultaat om trots op te zijn. De laatste tijd hebben we veel kennis opgedaan over de optimale in- richting van het productieproces en is de stabiliteit van het proces sterk ver- beterd. We kunnen nu zonder proble- men runs maken tot vier weken”, ver- telt hij. “Met HIsarna hebben we een doorbraaktechnologie in handen die de staalindustrie wereldwijd in staat stelt te verduurzamen en tegelijkertijd een aan- zienlijk economisch voordeel te beha- len.”


De control room van waaruit het proces wordt bestuurd. Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 61


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65