search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
     


Levensduur  verlengen  onderhoud  voorspellen


Het ontwikkelen van een model dat de levensduur van as- falt voorspelt is een van de zes thema’s van Asfalt Impuls. Dit marktbreed gedragen programma is gericht op het kostenneu- traal verlengen van de levensduur van asfalt door kwaliteits- verbetering, vermindering van materiaalgebruik en verlaging van de CO2-uitstoot. Een van de kartrekkers die dit Levensduur- voorspellend Asfalt Model (LAM) gaat ontwikkelen is Edwin van Osch. “Het kunnen voorspellen van levensduren voorkomt on- nodig onderhoud en overlast en geeft inzicht om te kunnen wer- ken aan levensduurverlenging”. Tekst: Wink Sabée


D


e status van het asfalt op rijks- wegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen wordt sinds jaar en dag bepaald door inspec- ties. Deze inspecties worden uitgevoerd op basis van de richtlijnen die CROW, kennispartner van overheden, heeft op- gesteld. Gecombineerd met de infor- matie die Rijkswaterstaat heeft samen- gesteld over de gemiddelde levensduur van verschillende asfaltsoorten komt een van de drie mogelijke schadebeoor- delingen tot stand: licht, matig, ernstig. “Een matige schadebeoordeling bete- kent dat het onderhoud aan het asfalt binnen drie tot vijf jaar moet plaatsvin- den’, vertelt Van Osch, in het dagelijkse leven manager bij Heijmans Infra. “Een schadebeoordeling met het etiket ‘ern-


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65