search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
brochures gemaakt, aldus Van der Post. Met allerlei voorbeelden, zoals een jour- nalist die overstapt naar de bouw. “Het gaat om het juiste niveau en arbeidsver- leden. Die mensen proberen we via bij- scholing ook in de sector te krijgen.”


Concurreren


“Het is wel een uitdaging. Aan alle kan- ten wordt aan mensen getrokken. In an- dere technische sectoren is er eveneens krapte, maar ook in zorg, onderwijs en bij de politie.”


Bankmedewerkers vormen ook een doelgroep. “Veel administratieve func- ties bij banken verdwijnen. We zijn met een pilot begonnen om bankmedewer- kers bij te scholen om ze calculator te laten worden. Die mensen zitten immers al in de financiële business. Verder kij- ken we naar functies als kopersbegelei- der, waarvoor je dienstverlenend en ser- vicegericht moet zijn.”


Een andere nieuwe doelgroep vormen statushouders. “We hebben contact met Vluchtelingenwerk. Statushouders


MET MBO-4 KUN JE IN DE BOUW EN INFRA EEN HELE AARDIGE FUNCTIE HEBBEN


zijn heel gemotiveerd en grijpen alles aan. Voor hun vlucht hadden ze vaak al werk in eigen land. Opleidingsbedrijven kunnen hierbij een nuttige rol spelen, zij leiden op voor de praktijk.”


Afbakening


De campagne richt zich niet op het binnenhalen van vaklieden uit het bui- tenland, aldus Van der Post. “Veel be- drijven werken met personeel uit het buitenland, dat is te zien op de bouw- plaats. Wij zeggen alleen: zorg dat het allemaal netjes en veilig gebeurt.” Evenmin richt de campagne zich spe- cifiek op flexwerkers en zzp’ers, die onmisbaar zijn geworden in de sec- tor. “Vaak gaat het om mensen die in de crisis zijn ontslagen, noodgedwon- gen zzp’er zijn geworden en nu meer verdienen dan met een vast dienstver- band. In de campagne doen we daar weinig mee. We ontraden het niet. Het


is goed om in de sector een flexibele schil te hebben. Wat je ook wel ziet is dat zzp’ers na een paar jaar zelf vijf man in dienst hebben.”


Beoogd resultaat Wanneer is de campagne geslaagd? “Als we meer bekendheid hebben gege- ven aan de bouw en infra en het imago van de sector is verbeterd. En natuur- lijk als er meer instroom is in de bouw- en infraopleidingen en vacatures vervuld worden. In 2019 gaan we kijken wat het heeft opgeleverd.” De krapte op de ar- beidsmarkt zal dan waarschijnlijk nog niet zijn opgelost, aldus Van der Post. “Mogelijk zetten we de campagne daar- na voort, misschien in samenwerking met andere branches.”


Meer informatie: https://jegaathetmaken.nl/


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65