search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
bureaus, technologiebedrijven en tradi- tionele bouwers zich gezamenlijk om te laten zien welke oplossingen er zijn om de toenemende drukte te bestrijden, as- sets met elkaar te laten communiceren, de veiligheid te vergroten en CO2-uit- stoot tegen te gaan.


Overige pleinen zijn Provincie Boule- vard, het Smart Riooltechniek Plein, het VMS (Vereniging Modern Straatwerk) Plein, GeoBusiness NL Plein, het Inge- nieurs Plein en het Start-up Plein.


InfraTech Innovatieprijs 2019 Nooit eerder waren er zoveel inzendin- gen voor de Innovatieprijzen van In- fraTech 2019. Er zijn prijzen in drie categorieën ‘productinnovatie’, ‘pro- cesinnovatie’ en ‘vernieuwende samen- werking’.


Stadswerk Nederland zich presenteren met uitdagende projecten en bijzondere oplossingen. Zo organiseert Stadswerk- directeur Maarten Loeffen op donder- dag 17 januari ‘Future Green City Col- lege Tour’ op het Gemeente Plein. Deze speciale College Tour is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Rotter- dam. Het thema van deze tour is: ‘Lei- sure in de stad’. “We willen een ant- woord op de vraag wat de toenemende druk van festivals op parken betekent voor de inrichting van de stad. Dat past prachtig binnen het thema van Infra- Tech 2019: Future Proof. We gaan kijken welke maatregelen er in Rotterdam no- dig zijn om de stad toekomstbestendig te houden.” Met de College Tour hoopt Loeffen aansluiting te vinden met een jongere generatie stadsplanners. “We staan met onze vereniging al langer op het Gemeente Plein tijdens InfraTech. Dit jaar nemen we ongeveer 100 stu- denten mee. Als we die enthousiast we-


24 Nr.7 - 2018 OTAR


ten te krijgen over de uitdagingen van de toekomst zijn we daadwerkelijk futu- re proof”


Rondom GWW is verantwoordelijk voor het Rondom GWW Plein. Rondom GWW is een organisatie van verschillen- de MKB bedrijven uit de Regio Rotter- dam. Samen met de gemeente Rotter- dam geeft zij concreet invulling aan een duurzame inrichting, beheer en onder- houd van de openbare ruimte.


Nieuwe pleinen: Smart Mobility en Tunnels


De tijd dat infrastructuur alleen maar ging over asfalt en beton is voorgoed voorbij. InfraTech 2019 laat zien dat de infrasector in rap tempo verandert in een hightech-branche. Bewijs hiervan is te vinden op twee nieuwe pleinen op de beursvloer: het Smart Mobility Plein en het Tunnel Plein. Op beide pleinen pre- senteren ict-dienstverleners, ingenieurs-


Worden het de IFD-bruggenbouw (In- dustrieel, Flexibel en Demontabel) in Noord-Holland of het samenwerkings- verband rondom de Nijkerkerbrug (Pro- ject DOEN, zie OTAR Nr.2- 2018)? Sa- tellietmetingen wellicht? Of asfaltschade opsporen met artificial intelligence? De C2C rotonde waarvan Venlo de primeur had, of een circulaire snelweg? De Was- te Shark misschien, die afval op opper- vlaktewater opruimt? Op woensdag 16 januari reikt de minister van Infrastruc- tuur en Waterstaat, Cora van Nieuwen- huizen, deze prijs uit in het speciale RWS-theater.


Kennisprogramma Tijdens alle beursdagen wordt er een af- wisselend programma aangeboden dat is gericht op het delen van kennis. Op website van InfraTech is actuele kennis- programma te vinden.


De beurs vindt plaats van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 januari 2019 in Rotterdam Ahoy. Een bezoek aan In- fraTech is gratis als u zich vooraf regis- treert via www.infratech.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65