search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
      


Brug printen  slimmer, sneller  duurzamer


Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en Cybe Construction presenteerden eind oktober een veelbelovende innovatie: een 3D-geprinte betonnen brug zónder wapening. Het gaat voor- alsnog om een prototype, maar wel één die voor een revolutie in de bruggenwereld kan zorgen. De specificaties zijn in elk geval veelbelovend.


“De techniek van 3D-printen zet de manier waarop we brug- gen bouwen op z’n kop”, voorspelt Auke Jan Andringa van Antea Group. “3D-printing zorgt voor een heel ander bouw- en productieproces. Een brugdeel is binnen een uur geprint. Het betonmengsel dat we gebruiken, heeft na 48 uur al ne- gentig procent van de kracht die het moet hebben. Dit maakt het mogelijk om bruggen op locatie te printen. En je print altijd exact wat je nodig hebt: dit resulteert in minder afval. Al met al zorgt 3D-printing ervoor dat je goedkoper bouwt én forse CO2-reducties behaalt.”


Vormvrijheid


Daar komt bij dat een printbrug zonder wapening nieuwe ar- chitectonische vormen mogelijk maakt. Andringa: “Omdat je geen bekisting en wapening gebruikt, heb je meer ontwerp- vrijheid. Je kunt kiezen voor hele natuurlijke vormen, of voor een strakke lay-out: die printer print het wel. Zeker voor be- tonnen fi ets- en voetgangersbruggen is dit interessant. Dank- zij 3D-printen kun je op een betaalbare manier de vormgeving laten aansluiten bij het karakter van de omgeving.”


IJzersterk zonder wapening


Een brug moet niet alleen mooi zijn, maar vooral ook be- trouwbaar en duurzaam. Andringa: “Door de natuurlijke boog- vorm en de betonkwaliteit blijkt dat wapening niet nodig is. Ons prototype is ontworpen om 500 kilo per vierkante meter te dragen: dit is wat we in Nederland eisen van een fi ets- of voetgangersbrug. Zonder wapening is het risico op betonrot verleden tijd. Onze printbrug kent een ontwerplevensduur van minimaal vijftig jaar en ons gevoel zegt dat dit in de praktijk nog langer is. En mocht de brug op den duur toch vervangen moeten worden, dan kan het beton worden verpulverd en op- nieuw worden gebruikt. Harstikke circulair dus.”


Testen en verbeteren Nu nog een kwestie van aantonen dat een betonbrug zonder wapening een volwaardig én veilig alternatief is voor een tra- ditionele brug. En dat de printbrug voldoet aan alle ontwerp- normen en eisen. Antea Group en Cybe Construction doen dit aan de hand van de pilot die eind oktober startte met het pro- totype. In de fabriekshal van Cybe Construction in Oss wordt de ‘printbrug’ uitgebreid getest aan de hand van belasting- proeven en een bezwijkproef.


Cybe en Antea Group verwachten volgend jaar de eerste vol- ledig op druk belaste printbrug te realiseren. Andringa: “We zijn met een aantal klanten in de afrondende fase om tot rea- lisatie over te gaan.”


Meer informatie: www.anteagroup.nl/3D-beton Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65