search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Aandacht voor NLCS en KLIC-WIN


Wetgeving vereist actie! Stand-nummer: 1.002


Tijdens de InfraTech besteedt CAD Ac- cent aandacht aan twee belangrijke wij- zigingen: De verplichting voor overheden om de NLCS toe te passen en de compleet nieuwe Klic-meldingen die vanaf 1 janu- ari 2019 geleverd worden als gevolg van KLIC-WIN.


De gehele civieltechnische markt is in een hoog tempo aan het overstappen naar de NLCS en hoewel de verplichting voor over- heden al een half jaar van kracht is, hebben veel overheden de NLCS nog niet geïmple- menteerd. Wij nodigen dan ook iedereen graag uit op onze stand om de voordelen van het werken met de NLCS te ontdekken.


Gevolgen KLIC-WIN


De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van de Nederlandse wet WIBON en de Euro- pese richtlijn INSPIRE. Als gevolg van KLIC- WIN kunnen netbeheerders vanaf 1 januari 2019 hun kabels en leidingen gaan leveren als vectorinformatie. Vanaf 1 juli zullen Klic- meldingen geen rasterinformatie meer bevat- ten maar uitsluitend nog vectorinformatie.


InfraCAD Map InfraCAD Map wordt al veelvuldig gebruikt om o.a. BGT, Kadastrale kaart en luchtfoto’s in een tekening te laden. In januari verschijnt een nieuwe versie van InfraCAD Map die ook de nieuwe KLIC-WIN meldingen kan impor-


teren, uiteraard volledig conform NLCS. Tij- dens de InfraTech zullen wij deze nieuwe ver- sie uitgebreid demonstreren.


CAD Accent BV Lauwersmeer 11c 5347 JR OSS 085 - 30 30 000 info@cadaccent.nl www.cadaccent.nl


Project: asfaltaansluiting nieuwe landingsbaan Stand-nummer: 2.304


De uitdaging


Asfalt op landingsbanen zijn onderhe- vig een fl inke slijtage en worden elke paar jaar vervangen. De uitdaging is een pas- sende aansluiting tussen de 23 km lange landingsbaan en de nieuwe betongoten die van begin tot eind aan beide zijden lo- pen. Het is onmogelijk om handmatig de TOK-Band tussen betongoten met het as- falt aan te sluiten. Het moet ook snel ge- beuren, de landingsbanen zijn hard nodig.


Gekozen oplossing


De aannemer kiest voor het machinaal aanbrengen van de bitumenbanden, de asfaltaansluiting, met de Tokomat. Deze oplossing heeft een snelle verwerkingstijd van 5 km per dag. De machine brengt pre-


cies op de juiste hoogte de bitumenban- den aan. Daardoor vallen ze niet over het beton heen: in 1x heb je het juiste resul- taat! Het verschil met andere machinale methodes is dat de Tokomat de bitumen- band er niet tegenaan spuit, maar plakt. De band verschuift niet meer. Bij spuiten krijg je een nevel en zwarte laag.


Ander voordeel is de dikte van bitumen- band: dit maakt hét verschil in kwaliteit. De gebruikte band is 10mm dik waardoor een goede rek en krimp tussen het beton en asfalt opgevangen kan worden. Bij dun- nere banden zit het beton en asfalt te dicht op elkaar. De rek en krimp door weersin- vloeden wordt dan niet goed opgevangen en het asfalt of beton zal gaan barsten.


Conclusie


De aannemer vervangt in een keer succes- vol de landingsbanen. In samenwerking met Imbema staan de Tokomats klaar. Di- rect na aanleg van de betonranden gaan de specialisten van Imbema aan het werk en aansluitend legt de aannemer het asfalt. Meer weten: www.imbema.com/infra


Imbema


088-130 6030 info@imbema.com www.imbema.com


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65