search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
tijk. Dat voelen bedrijven, vooral als het gaat om bouwplaatspersoneel. Nu er een piek is in werk, is er een flink gat ontstaan.” De instroom naar hbo civiele techniek nam minder sterk af, aldus Van der Post. “Dit komt mede omdat mbo-leer- lingen besloten daarna hbo te doen, omdat er toch geen werk was. Maar de krapte is ook op dit niveau voelbaar. Be- drijven bellen hbo-scholen met de vraag of ze nog mensen hebben. En op uni- versiteiten hebben studenten het voor het kiezen.”


De energietransitie en verduurzaming van huizen gaat volgens Van der Post ook veel nieuw werk met zich meebren- gen. “Laatst sprak ik een ondernemer die duizend huizen moet verduurzamen, maar geen geschikt personeel kan vin- den.”


Naast een getalsmatig tekort is er spra- ke van een tekort aan mensen met de juiste opleiding en ervaring. “De sector is aan het vernieuwen. We moeten men- sen laten bijscholen vanwege de veran- derende vraag, die met name te maken heeft met de energietransitie en duur- zaamheid. Maar bij innovatie weet je niet altijd precies wat er nodig is. Een voorbeeld: de zelfrijdende auto komt er aan, maar we weten nog niet wat de consequenties voor wegen zullen zijn.”


Jongerencampagne Bouwend Nederland is in samenwerking met opleidingsbedrijven, scholen en re- gionale initiatieven vorig jaar een groot- schalige instroomcampagne begonnen die loopt tot eind 2019. “Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met een jonge- rencampagne om te laten zien hoeveel kansen er zijn in de bouw. Jongeren zijn niet de enige doelgroep, maar bij hen kun je het imago het meest bepalen. Het is vooral een beeldcampagne: jon- geren zitten zo’n beetje 24/7 op hun te- lefoon.”


De campagne is behalve op de web- site jegaathetmaken.nl terug te vinden op Facebook, Instagram en YouTube. Een belangrijke rol speelt bouwvlogger Jorn Huijbers, die in korte en prikkelen- de filmpjes gesprekken voert met leer- lingen, studenten en betrokkenen uit de


JONGEREN ZITTEN ZO’N BEETJE 24/7 OP HUN TELEFOON


HET IS VOORAL EEN BEELDCAMPAGNE:


BELEEF TECHNIEK 2019:


DRIEDAAGS INTERACTIEF ARBEIDSMARKT-EVENT 11, 12 & 13 april 2019 vindt op het Bouw & Infra Park in Harderwijk ‘Beleef techniek 2019’ plaats, een interactief seminar met als doel om werkzoekenden en jongeren enthousiast te maken voor een loopbaan in de bouw, infra & techniek. Beleef techniek 2019 is een initiatief van Komindebouw.nl & het Bouw & Infra Park. De initiatiefnemers vertellen: ‘Tijdens beleef techniek 2019 creëren we een ontmoetingsplaats voor werkgevers en werkzoekenden/studenten; het mes snijdt dus aan twee kanten. In de bouw, infra & techniek is werk, mooi werk, van een grotere diversiteit dan veel mensen denken. Je kunt die veelzijdigheid zien én ervaren tijdens Beleef techniek 2019.’ Gedurende de drie dagen presenteren meer dan 100 professionele, betrokken en bevlogen werkgevers uit de sectoren bouw, infra en techniek zich. Denk aan ingenieursbureaus, installatiebedrijven, aannemers en schilders, maar ook opleidingen, overheden en brancheorga- nisaties presenteren hun mogelijkheden. Dit doen ze op een beursvloer binnen, maar ook buiten door middel van interactieve demonstraties en workshops.


Programma Donderdag 11 april staat in het teken van kennis delen tussen werkgevers. Op vrijdag 12 april worden studenten, scholieren en geïnteresseerden in bij-, her of nascholing uitgenodigd om vooral ‘zelf te komen beleven en ervaren’. Zaterdag 13 april is een publieksdag voor alle geïnteresseerden en hun gezinnen. Alle informatie over programma en aanmelding als standhouder staat op de website www.beleeftechniek.nl


praktijk. Hij bezoekt allerlei bouw- en in- fraprojecten, zelfs tot in Japan. “De campagne is gebaseerd op onder- zoek onder jongeren. Uit dat onderzoek bleek dat jongeren het leuk vinden om zelf dingen te doen en te creëren. Ze willen ook graag samen dingen doen, en niet altijd hetzelfde. Ook hechten ze waarde aan maatschappelijke relevante zaken als duurzaamheid”, aldus Van der Post.


“Al deze elementen kunnen wij jongeren in onze sector bieden. Bij ons maak je


iets en werk je samen. Je kunt zeggen: dit heb ik ontworpen of gemaakt. En zijn veel mogelijkheden, ook om door te groeien. Dit laten we zien in filmpjes waarbij we leerlingen en studenten aan het woord laten. Dat spreekt jongeren in onze doelgroep van 14 tot 18 jaar aan.” “Jongeren zien de filmpjes voorbijko- men op sociale media. Daar ‘vang’ je ze als het ware. We zien steeds meer inter- actie: bezoekers die vanuit sociale me- dia doorklikken op de website met alle mogelijkheden in de sector.” Ook wa- ren er audiospots op diverse radiozen-


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65