search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel Pleidooi voor onderzoek rubberopleggingen


Het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) wil in samenwerking met KIWA een onderzoek starten naar de wrijving van rubberopleggingen. In de infrastructuur worden veel rubberen opleggingen toegepast om be- wegingen tussen onder- en bovenbouw van een kunstwerk op te vangen.


Deze oplegging ligt los tussen de onder- en bovenbouw en wordt door de wrij- ving met de omgeving op zijn plaats gehouden. Het inzicht in het fenomeen ‘wrijving’ is echter beperkt. Dat brengt risico’s met zich mee, want bij te weinig wrijving kan de oplegging tussen de bouwdelen uitwandelen.


Het voorgenomen onderzoek, waarvoor de financiën bijna geworven zijn, moet tot eenduidige normen en randvoorwaarden leiden. Het uiteindelijke doel is het beperken van schades en verminderen van discussies door eenduidige richtlij- nen en normen voor ontwerpers en uitvoerders.


www.pveno.nl/nieuws/ Techni-Mat


InfraTech en Matexpo, twee toonaangevende vakbeurzen in België en Nederland op het gebied van bouw en infra- structuur, slaan de handen ineen en lanceren op 25 & 26 maart 2020 de nieuwe vakbeurs Techni-Mat. Deze nieuwe beurs over technieken en materialen voor infra en ruw- bouw kwam tot stand naar aanleiding van een concrete behoefte uit de bouwsector.


Techni-Mat is een nieuw concept voor alle spelers binnen infra en ruwbouw en richt zich specifiek op aannemers, op- drachtgevers (overheid en privaat). De standhouders zijn fa- brikanten en exclusieve verdelers van bouwmaterialen voor infra en ruwbouw, gespecialiseerde aannemers, studiebu-


reaus en branche organisaties. De vakbeurs focust op tech- nieken en materialen. Het wordt dus één platform voor alle oplossingen onder één dak met directe contacten tussen fa- brikanten en beslissingsnemers.


De eerste editie van het tweejaarlijks evenement Techni-Mat staat gepland op 25 & 26 maart 2020 in Kortrijk Xpo.


www.techni-mat.eu


Tweede PlasticRoad fietspad in Overijssel


In Giethoorn, gemeente Steenwijkerland, is de tweede PlasticRoad in de pro- vincie Overijssel aangelegd. Evenals in Zwolle betreft het een pilotproject, dat continu gemonitord wordt om het PlasticRoad-concept te kunnen dooront- wikkelen tot een product dat in de markt kan worden gezet.


De twee pilotpaden bevatten elk evenveel gerecycled plastic als 218.000 plastic bekertjes of 500.000 plastic flesdoppen.


Gedeputeerde van de provincie Overijssel Bert Boerman licht toe: ”De provin- cie stimuleert ondernemers met vernieuwende en duurzame ideeën en draagt zo bij aan een circulaire economie. Door een fietspad in onze provincie beschikbaar te stellen kan het nieuwe PlasticRoad concept in de praktijk worden getoetst op technische en economische haalbaarheid. Daarmee brengen we de innovatie weer een stukje verder.”


www.plasticroad.eu Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65