search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
    


Rexroth’s   civiele toepassingen


Lineaire actuatoren worden veel gebruikt in verschillende toe- passingen. De aspecten die van invloed zijn op de te kiezen uit- voering zijn; vermogensdichtheid, besturingsinterface, beschik- bare componenten, omgevingscondities, energie-efficiëntie en de eisen op het gebied van onderhoud. In zijn algemeenheid zijn er ook eisen op het gebied van kosten, levensduur en milieu. Ge- stimuleerd door de huidige trend van elektrificatie bestormt de elektromechanische lineaire actuator de markt, maar niet altijd om de juiste redenen. Daarbij verliezen hydraulische lineaire ac- tuatoren op betwistbare argumenten marktaandeel door toe- passing van oudere mechanische ontwerpen.


36 Nr.7 - 2018 OTAR


Voor het openen en sluiten van de deuren is hier gekozen voor elektro- hydraulische lineaire actuatoren.


Elektrohydraulische lineaire actuator


Elektromechanische lineaire actuator


O


m een goede aandrijfkeuze te kunnen maken, is een verge- lijking van de nieuwe hydrau-


lische lineaire actuator in hybridevorm met de elektromechanische lineaire ac- tuator noodzakelijk. Omdat geen enke- le oplossing aan alle eisen kan voldoen, dienen alle belangrijke aspecten in een technische context te worden geplaatst.


Twee aandrijfprincipes Een groot voordeel van hydraulische systemen is de krachtdichtheid. De hy- draulische pompen worden aangedre- ven door elektromotoren. Omdat van deze motoren de regelbaarheid en de energie-effi ciëntie vooral bij lage snel- heid en maximaal draaimoment niet op- timaal waren, had een goed regelbare hydraulische koppeling de voorkeur bo- ven een mechanische tandwielkoppe- ling. De laatste drie decennia heeft zich echter een enorme ontwikkeling in elek- trische aandrijvingen voltrokken. Deze


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65