search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN


Maxime Verhagen Zuurstof tot nadenken


Van 15 tot en met 18 januari 2019 komt de infrasector in Nederland weer bijeen voor de 13e editie van InfraTech. Bouwend Nederland levert al ja- ren als strategisch partner een actieve bijdrage aan het beursprogramma. Het centrale thema van deze editie is een toekomstbestendige infrasec- tor.


Auto’s worden slimmer en wegen steeds voller. Dat vraagt om slimme in- frastructuur en innovaties op digitaal vlak. Niet alleen mobiliteit groeit, maar duurzaamheid en circulariteit krijgen steeds meer aandacht. Dit vraagt om andere manieren van samenwerken en contracteren. Zijn de huidige samenwerkingsverbanden eigenlijk nog wel future proof?


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Ik vind het belangrijk dat iedereen in de keten meedenkt over innovatie- ve ideeën voor de sector. Als juryvoorzitter van de InfraTech Innovatie- prijs ben ik dan ook verheugd dat ik me mag verdiepen in het recordaan- tal van 67 inzendingen. Dit laat zien dat de infrasector volop in beweging is. De prijs wordt op 16 januari in het theater van Rijkswaterstaat uitge- reikt door minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwen- huizen. De winnaars worden bekendgemaakt in de categorieën produc- tinnovatie, procesinnovatie en vernieuwende samenwerking.


We nodigen u ook graag uit om naar de stand van Bouwend Nederland te komen in hal 1, nummer 1.518. We laten graag zien welke initiatieven onze vereniging ontplooit om te zorgen dat de infrasector toekomstbe- stendig blijft. We brengen opdrachtgevers en –nemers onder het genot van een goede kop koffie bij elkaar om te praten over deze onderwerpen. Daarnaast hebben leden de mogelijkheid om te kijken of zij het maximale (financiële) voordeel uit hun lidmaatschap halen.


De eye catcher van onze stand is de zuurstofbar. In een sessie van zo’n tien minuten inhaleert u bijna pure zuurstof, wat zorgt voor een verhoog- de zuurstofopname. Het zuivert de longen en herstelt het lichaam wat voor een heerlijk fit gevoel zal zorgen. Het versterkt de concentratie, alert- heid en geheugen. Kortom, een goede plek om samen met de collega’s van Bouwend Nederland na te denken over verfrissende oplossingen om te komen tot een toekomstbestendige infrasector.


Zie ik u daar?


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65