search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ten en dimmen van led kan tevens de waarneming van weggebruikers bevor- deren en daarmee de veiligheid. “Het is belangrijk dat contrast en lichtniveau goed op elkaar passen. Als je op een la- ger niveau verlicht, moeten de contras- ten van de wegmarkeringen goed zijn en moet je verblinding vermijden,” aldus Zandvliet. “Verder is het fijn als wegge- bruikers ongeveer 10 seconden van te- voren een bocht of rotonde zien aanko- men om adequaat te kunnen handelen.” Een ander aandachtspunt is de kleur van het licht. “Je kunt bijvoorbeeld met groen licht geen rode klinkerweg ver- lichten, omdat de rode weg al het groe- ne licht absorbeert en de weg er dan zwart uitziet. In dat geval zie je de weg dus niet. Wel is bij groen licht het gras goed zichtbaar. Nadeel van rood licht is weer dat het gras ook ’s nachts groeit. Dat betekent extra maaien en dus hoge- re kosten en meer CO2-uitstoot.”


Derde primeur Inmiddels kan RWS een derde primeur bijschrijven, nu de A2 tussen Holend- recht en Utrecht als eerste vijfbaans- snelweg ter wereld met ledverlichting en 20 meter hoge masten is uitge- rust. En het onderzoek blijft doorgaan. “Met led zijn er enorm veel mogelijkhe- den bijgekomen rond lichtniveau, rich- ting en kleur. En nu led steeds goedko- per wordt, is het niet meer te prijzig om twee kleuren leds in een armatuur te ge- bruiken. Met zo’n zogeheten duospec- traal lamp zou je bijvoorbeeld van 20.00


Opengewerkt Led 2 verkeerslicht of scheepvaartsein. Doordat de leds di- rect de juiste kleur maken en goed te dimmen zijn, besparen deze seinlam- pen 95% aan energie.


Willem Zandvliet.


tot 23.00 uur amberkleurig licht aan kunnen zetten en als er geen vleermui- zen zijn gewoon weer wit licht”, zegt Zandvliet. De aansturing van het dim- men is ook een punt van aandacht. “Het duurste zijn de communicatiesystemen en die hebben bovendien ook nog veel last van storingen. Stuursystemen via de 230 V powerline werken probleem- loos en zijn veel goedkoper.” Andere toekomstige onderzoeksrichtin- gen zijn lage lichtniveaus en betere con- trasten. “Nu al zijn er ledlampen te koop waarmee de wegmarkeringen beter


zichtbaar zijn door toevoeging van iets violet licht. Maar ook de retro-reflectieve glaspareltjes in de witte wegmarkering kunnen helpen de contrasten te verho- gen als ze juist worden aangestraald”, aldus Zandvliet. “Ik ben ervan overtuigd dat als we alle mogelijkheden van led goed gebruiken we nóg 50% aan ener- gie kunnen besparen. Deze innovaties stellen ook andere landen in staat veel energie te besparen en helpen zo we- reldwijd de CO2-uitstoot verder te re- duceren.”


A44 was in 2011 de eerste snelweg met ledverlichting. Op de foto is goed te zien dat in het witte ledlicht de wegmarkering beter zichtbaar is en het gras groen is.


56 Nr.7 - 2018 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65