search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Tata Steel  groen staal  handbereik


Een enorme verandering in de staalindustrie. Zo omschrijft Pie- ter Broersen, General Manager HIsarna bij Tata Steel, de impact van de technologie die ten grondslag ligt aan een nieuw, inno- vatief proces voor het maken van staal. In de proefinstallatie in IJmuiden onderzoekt hij de duurzame mogelijkheden en werkt hij aan verbetering van het proces. De eerste resultaten overtref- fen ruimschoots de verwachtingen: 50 procent reductie van de CO2-uitstoot. “De ontwikkeling gaat nu in een stroomversnel- ling komen.” Tekst: Wilma Schreiber


B


roersen, die tien jaar leiding gaf aan de staalfabriek bij Tata Steel, werkt nu met tachtig


man in de proefinstallatie aan de ont- wikkeling van de HIsarna-technologie. De naam is ontleend aan het Keltische woord ‘sarna’, dat ‘ijzer maken’ bete- kent. HI verwijst naar HIsmelt-techno- logie die de Brits-Australische mijn- bouwgroep Rio Tinto ontwikkelde. “In combinatie met onze zogeheten cy- cloontechnologie maakt dit het produc- tieproces heel veel effi ciënter. Tata Steel Group heeft inmiddels het patent van Rio Tinto gekocht”, aldus Broersen. In het huidige productieproces worden steenkool en ijzererts eerst voorbewerkt tot cokes en sinters om ze geschikt te maken voor gebruik in de hoogoven. Bij


58 Nr.7 - 2018 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65