search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 7-2018, jaargang 99 Verschijnt 7x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht,


Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd Eindredactie


Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd, Wilma Schreiber.


Advies en begeleiding


leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat, Jos Peltenburg.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws,


evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere


mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl


redactioneel


Klimaat- verandering


Klimaatverandering is inmiddels nauwelijks meer uit het nieuws te slaan. Het lijkt er op dat de paniek in de wereld aan het toeslaan is door het onvermogen van de politiek om dit probleem op globaal niveau aan te pakken. De gevolgen lijken desastreus te worden. De resultaten van de klimaattop in Parijs van december 2015 lijken al weer achterhaald. Dat wekt geen bevreemding, omdat de afspraken intenties waren, maar geen verplichtende werking hadden. Die afspraken waren een gemiddelde temperatuurstijging op aarde van max. 2°C met het streven de stijging te beperken tot 1,5°C. Ook aan de groei van de uitstoot van broeikasgassen als CO2 zou een eind moeten komen, waarbij de uitstoot van broeikasgassen in 2050 weer in balans moet zijn met de natuurlijke CO2-opslag van de aarde.


Dat Nederland een bijzonder groot belang heeft bij het beperken van de temperatuurstijging moge duidelijk zijn. Door de temperatuurstijging smelten de polen en stijgt de zeespiegel. Nederland wordt daardoor direct bedreigd, omdat een groot deel van het land onder zeespiegelniveau ligt. Het gaat dan ook nog om het deel waar de BV Nederland een groot deel van haar Bruto Nationaal Product verdient. Wereldleiders en wetenschappers uit vrijwel alle landen ter wereld zijn vanaf 3 december twaalf dagen bijeen geweest op een internationale klimaatconferentie in het Poolse Katowice. De resultaten zijn op het moment van schrijven van deze column nog niet bekend, maar de voortekenen zijn weinig bemoedigend.


Toch zijn er ook lichtpuntjes. In deze editie leest u bijvoorbeeld een zeer interessante ontwikkeling van 50% CO2 reductie bij de productie van staal bij TaTa Steel in IJmuiden. Hopelijk wordt klimaatverandering snel door alle wereldleiders onderkend en de urgentie van een gezamenlijke aanpak gevoeld.


Veel leesplezier gewenst. Bladmanagement


T 0184-481042 Info@otar.nl


Traffic AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR


jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl AcquiMedia is uitgever van: Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018 TAR 3


en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65