search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Michael Prinsen en Martin van de Ven


      


 ‘De Entree’    


De openbare ruimte aan de centrumzijde van station Amster- dam Centraal wordt compleet vernieuwd. Het wordt er overzich- telijker, met minder auto’s en bussen en meer ruimte voor voet- gangers en fietsers. Het realiseren van zo’n klus, in een enorm druk en relatief klein gebied, is complex en tijdrovend. Voor het projectmanagement koos de gemeente Amsterdam voor de ‘Systems Engineering’-aanpak. Technisch manager bij de ge- meente Michael Prinsen en consultant Martin van de Ven (van het externe bureau How2SE) vertellen waarom deze werk- wijze, in de context van het project, nu al zijn meerwaarde bewijst. Tekst: Bas Berwers


D


e openbare ruimte rond Am- sterdam Centraal wordt een stuk overzichtelijker. Er is geen


gemotoriseerd verkeer meer aan de cen- trumzijde van het station. De bussen en taxi’s stoppen nu aan de IJzijde, waar- door bewoners en bezoekers meer ruim- te hebben. De trams blijven aan de cen- trumzijde, maar de sporen en haltes worden wel vernieuwd en geschikt ge- maakt voor langere trams en gebruik


50 Nr.7 - 2018 OTAR


door gehandicapten. Er komt meer wa- ter, met eronder een reusachtige stal- ling voor 7.000 fi etsen, en nieuwe aan- legsteigers voor de rondvaartboten. De Westertoegang is reeds verdiept, zodat bussen gemakkelijker het centrum kun- nen bereiken. De Middentoegangsbrug tussen het Stationsplein en het Damrak wordt verbreed. En het hele gebied zal er anders uit gaan zien met overal mooie materialen, zoals natuursteen en hout.


Dankzij project ‘De Entrée’ verbetert de leefbaarheid en bereikbaarheid aan de centrumzijde van het centrale stati- on. Maar daarvoor moet veel werk wor- den verzet. De uitdaging: hoe bouw je al die onderdelen, op een ‘postzegel’ mid- den in het drukste stuk Amsterdam, ter- wijl het dagelijks leven door moet blijven gaan? Hoe bereik je dat de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op wij- zen? En hoe voorkom je dat het geheel ontaardt in een gebed zonder eind, met verschuivende deadlines en oplopende kosten?


Systematisch en haarscherp Om die vragen te beantwoorden koos de gemeente voor het projectmanage- ment een moderne aanpak: Systems Engineering, “een systematische manier van werken en denken, om haarscherp in beeld te krijgen wat we willen en wat we moeten vragen aan onze aanne- mers”, zo zorgt technisch manager Mi- chael Prinsen voor een eerste defi nitie.


Bij het werken volgens Systems Engi- neering krijgt de gemeente ervaren en deskundige hulp van How2SE. Martin van de Ven werkt er als senior consul- tant: “Een van de kernbegrippen binnen de Systems Engineering-aanpak is ui- teraard ‘systeem’. Een project als dit is op zich al een systeem. Het maakt deel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65