search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Infra Relatiedagen 2019 in Hardenberg


Op 5, 6 en 7 februari 2019 vindt de twintigste Infra Relatiedagen plaats in Evenementen- hal Hardenberg. Deze driedaagse vakbeurs is een netwerkplatform dat grond-, weg- en wa- terbouw professionals samenbrengt. Ontmoet iedere dag van 13:00 uur tot 21:00 relaties en schud de hand met nieuw zakelijk potentieel. Laat u inspireren over de laatste ontwikkelin- gen in de sector via onder meer de innovatie- route of in het kennistheater.


Vertrouwde en nieuwe namen schitteren op de Infra Relatiedagen Al jaren verbindt deze vakbeurs bedrijven en vooral mensen. Van aannemingsbedrijven tot civiele techniek, maar u treft ook bedrijven aan in bruggenbouw, wegenbouw, rioolbeheer en betonindustrie. De beurs kent een brede vertegenwoordiging met mooie namen als: Heijmans Infra, Sallandse Wegenbouw, TWW, KWS Infra, Schagen, Pol Heteren, Remondis, Aveco de Bondt, Wynmalen & Hausmann, Wirtgen, Anema & Staad (Doosan), Morssinkhof Groep, BAM Infra, NTP Groep en Xylem.


Diverse bedrijven zijn al jaren verbonden aan de Infra Rela- tiedagen. Het evenement verwelkomt dit jaar ook nieuwe namen, zoals JC Bamford, Krinkels, Strukton Civiel, Eekels Pompen, Mineralz, Reimert Groep, Amiblu, Jos Scholman In- fra en Steelwrist.


Plan uw bezoek aan Infra Relatiedagen Tijdens deze editie van Infra Relatiedagen zijn de hallen inge- deeld per segment. In hal 1, 5 en een deel van hal 6 treft u ex- posanten aan die de gehele infrasector bedienen. In hal 2 en 3 staan bedrijven die relatie hebben met ‘wegenbouw en aan- nemerij’. In hal 4 staan bedrijven uit de ‘waterbouw’. Tijdens de vorige editie was alleen hal 7 geclusterd. Dit jaar is een deel van hal 6 daarbij gekomen. Ook is in hal 7 de gelegen- heid om te netwerken met branchegenoten in het Grand Cafe. In aanloop naar de vakbeurs kunt u op de deelnemerslijst zien welke exposanten waar zijn vertegenwoordigd.


Verrijk uw kennis U kunt op verschillende manieren uw kennis verrijken op Infra Relatiedagen. Bewandel de innovatieroute om te ontdekken welke innovaties er zijn in de GWW sector. Of woon kennis- sessies bij in het kennistheater. De beurs heeft al mooie spre- kers aan zich mogen verbinden, zoals Heijmans Infra, Wiers- ma-Olie Maatschappij, Icass en Cumela.


Samenwerking met Stichting IKN Voor deze editie van Infra Relatiedagen is de organisatie een samenwerking aangegaan met Stichting Innovatie Kenniscen- trum Nederland (IKN). IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. In hal 4 is een ‘Stichting IKN straat’ inge- richt, waar leden van IKN zich presenteren. Daarnaast draagt Stichting IKN bij aan een aantal lezingen binnen hun vakge- bied in het kennistheater.


Vraag uw e-ticket vandaag nog aan Kom naar de Infra Relatiedagen en registreer u online voor uw e-ticket via: evenementenhal.nl/infra-hb met de volgende re- gistratiecode: 61900020107. Op de speciale beurssite en de social media accounts van de Infra Relatiedagen vindt u het programma, praktische informatie en de laatste updates.


Meer informatie: http://infrarelatiedagen.nl


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65