search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Op de beursvloer Samen zijn we klaar voor de toekomst! Stand-nummer: 1.412


Croonwolter&dros, Mobilis en Voorbij Funderingstechniek zijn TBI-onderne- mingen. Wij beschikken over hoogwaar- dige, specialistische expertise op het gebied van Bouw, Techniek en Infra en opereren elk onder onze eigen naam.


Door onze familieband werken we opti- maal samen: we zijn groot als het moet en compact als het kan. Samen realiseren we grote projecten waar wij trots op zijn, zoals de aanleg van de nieuwe RijnlandRoute, de Groeneboog (A13/A16) en de Uitbrei- ding van de Sluis in Eefde. In deze projec- ten vullen wij elkaar aan en creëren wij sa- men de mooiste resultaten.


Mede dankzij deze samenwerking ko- men er mooie innovaties tot stand en zijn wij klaar voor de toekomst. Zo is Croonwolter&dros bezig met een energie- neutrale tunnel, is Mobilis zeer innovatief wanneer het gaat om BIM en Virtual Rea- lity en is Voorbij Funderingstechniek bezig met het bouwen van een slim engineers- platform en het automatiseren van het ma- chinepark.


Samen zijn wij volledig Future Proof! In onze gezamenlijke stand zie je de meest actuele innovaties door middel van een echte Hololens, Virtual Reality en BIM.


Nieuwsgierig geworden? Bezoek ons op stand 1.412! www.croonwolterendros.nl www.mobilis.nl www.voorbijfunderingstechniek.nl


Lekkerkerker Rotterdam is hét adres voor rijplaten, draglineschotten en bouwhekken


Lekkerkerker Rotterdam is een familie- bedrijf dat in 1905 is opgericht. Het be- drijf verwierf grote naam en faam als sloopbedrijf in de omgeving van Rotter- dam.


In de jaren ’70 werd “de verhuur” gestart. Steeds meer zware materialen, zoals tank- platen uit de sloop, werden verhuurd aan de bouwsector om als tijdelijke bouwwe- gen te dienen. Tegenwoordig, door de ver- koop van het sloopbedrijf in 2016, is dit onze core business. Het is onze missie om klanten in staat te stellen hun werkterrei- nen snel en effectief bruikbaar te maken, met name voor de inzet van zwaarder ma- terieel. Dit doet Lekkerkerker door de ver- huur van:


• stalen en kunststof rijplaten, • draglineschotten/oprijschotten, en • bouwhekken.


Als familiebedrijf hebben wij een focus op lange termijn relaties. Wij kunnen snel aan uw vraag voldoen, desgewenst inclusief (uit- besteed) transport en zijn iedere werkdag geopend van 6.00 tot 18.00 uur. Lekkerker- ker bezit de grootste voorraad stalen rijpla- ten van Nederland en beschikt over de cer- tificaten ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, VCA* en MVO Prestatieladder 3.


Wat ons mede sterk maakt met de verhuur is de samenwerking met van Noort Bedrij- ven. Dit transportbedrijf, ook een familie- bedrijf en al 87 jaar oud, is met name ge- specialiseerd in het uitleggen in baan en


weer opnemen uit baan van rijplaten en draglineschotten.


Lekkerkerker Rotterdam Vareseweg 125 3047 AT Rotterdam Telefoon: 010-2985858 e-mail: verhuur@lekkerkerker.com www.lekkerkerker.com


Stand-nummer: 1.202


28


Nr.7 - 2018 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65