search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Pavecare


Eenvoud in Levensduurverlengend onderhoud


PaveCare weet waar het om draait bij wegenonderhoud: hinder verminderen. PaveCare vermindert hinder voor weggebruikers, omwonenden en opdrachtgevers. We zijn snel ter plaatse en we zijn snel weer weg. Hoe kan PaveCare dat? Doordat we het productieproces vereenvoudigd hebben. We hebben minder materieel nodig, minder materieelbewegingen en dus ook aan- zienlijk minder tijd.


Oppervlakbehandeling: Het aanbrengen van een slijtlaag is een con- serveringstechniek die PaveCare uitvoert met de CombiTruck.


Hiermee brengen we de bitumen emulsie en split in één werkgang aan. Deze eenvoud brengt een belangrijk voordeel: we hebben minder voertuigbewegingen en zijn dus


veel sneller klaar dan conventionele onder- houdsbedrijven. We dragen daarmee dus ook bij aan de veiligheid op uw weg. De PaveCare oppervlakbehandeling is ge- schikt voor ondergronden die gerafeld en licht gescheurd zijn. De bitumen emulsie en de split dichten de scheurtjes en vullen onef- fenheden op. Het wegdek is hiermee gecon- serveerd en weer bestand tegen vuil, vocht, weersinvloeden en UV-straling. De nieu- we steenslag maakt het wegdek voldoende stroef en is bovendien in verschillende sig- naalkleuren leverbaar. De levensduur van de deklaag wordt met 7 tot 10 jaar verlengd.


Pavecare BV Loperweg 48 6101 AE Echt T 0850 - 655 749 info@pavecare.nl www.pavecare.nl


Sealen met de PaveCare Combi- Truck. Een onderhoudsmaatregel die de levensduur van uw wegdek verlengt (LVO). We sproeien op de bestaande asfaltlaag een verjongende laag bitumen emulsie, wat zorgt voor een be- tere hechting. Bovendien weren we hiermee vuil en vocht uit het wegdek. De aangebrach- te nog natte bitumen emulsie wordt direct, in één werkgang, afgestrooid met brekerzand.


44 Nr.7 - 2018 OTAR


De weg is daardoor meteen weer berijdbaar voor al het verkeer. De kosten per m2 van het sealen met PaveCare zijn zeer laag. Door meerdere keren preventief te sealen kan de levensduur van alle soorten dekla- gen worden verdubbeld. Met één seal-be- handeling wordt de levensduur van de weg verlengd met 2 tot 3 jaar. Groot onderhoud kunt u hiermee dus uitstellen. Dat is eenvou- dig besparen.


Emulsie Asfaltbeton (EAB) EAB passen we toe om deklagen zoals dicht- asfalt, en steenrijke mengsels te conserve- ren. Door het aanbrengen van EAB wordt het wegdek weer vlak, stroef en homogeen van textuur. Emulsieasfaltbeton is daarom bij velen ook bekend als rijspoorvulling of tex- tuurverbetering. EAB is koud en dus ener- gievriendelijk. Het is een mengsel van gemo- difi ceerde bitumenemulsie, cement, water en mineraalaggregaat (steenslag, brekerzand en stof). Het complete mengsel maken we ter plekke en we brengen het in een werk- gang aan.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65