search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DOOR HET VASTNAGELEN IN DE BODEM WORDT DE DIJK VAN BINNENUIT VERSTERKT


S


inds het begin van de werkzaam- heden op 8 oktober leidt Jos Kar- sten van JLD Contracting gere-


geld professioneel belangstellenden rond uit binnen- en buitenland, waaron- der delegaties uit de VS en Groot-Brit- tannië. De start van het project haalde diverse dagbladen en het NOS-journaal. Want het is bijzonder wat er gebeurt aan de zuidelijke kant van de Ringdijk. Zo’n zevenhonderd meter dijk tussen de


Wibautstraat en Middenweg wordt op een innovatieve manier versterkt om de binnenwaartse stabiliteit te verbeteren. Het project is nodig om in de toekomst voorbereid te zijn op extreem hoogwa- ter. De dijk is weliswaar hoog genoeg, maar onvoldoende sterk. Opdracht- gever is Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), met Waternet als uitvoe- ringsorganisatie. Het versterkingspro- ject moet in februari 2019 zijn afgerond.


Dijkstabilisatoren: de techniek Behalve ontwikkelaar is het mkb-bedrijf JLD uit het Noord-Hollandse De Goorn ook aannemer en uitvoerder. De tech- niek met kunststof dijkstabilisatoren is volgens Karsten sneller en goedkoper dan het slaan van damwanden, terwijl de hinder voor de omgeving aanzienlijk minder is.


Karsten wijst op de speciaal ontwikkel- de kraan, die de stabilisatoren schuin in de dijk duwt. In de onderliggende zand- laag klapt een grondanker open. In de dijk net onder het maaiveld wordt la- ter een kopplaat aangebracht die is verbonden met de trekstang. Door het vastnagelen in de bodem wordt de dijk van binnenuit versterkt. “We klemmen de dijk in. Bij hoogwater zwelt het dijkli- chaam wat en wordt het op deze manier samengeknepen.” Afhankelijk van de sterkte van de dijk ter plekke gebeurt het plaatsen van de ze- venhonderd stabilisatoren ook wel met twee rijen boven elkaar. Karsten: “Het systeem kunnen we per locatie speci-


fiek ontwerpen. En later kun je even- tueel nieuwe units toevoegen, als dat nodig is vanwege hoogwater of veran- derende normen.”


Uitvoering


De snelheid van de werkzaamheden kan omhoog naarmate er meer praktijkerva- ring wordt opgedaan, verwacht Karsten. Maar zorgvuldig werken staat voorop. “We doen geen enkele concessie aan de veiligheid. Het moet hier in één keer goed en veilig zijn. Een probleem met deze dijk kan grote gevolgen hebben voor de inwoners en datacenters van de Watergraafsmeer.” Bovenop de dijk passeren tijdens de werkzaamheden wandelaars en fietsers, alsof er niets aan de hand is. Bij het hei- en of trillen van damwanden -de tech- niek die hier anders zou worden toe- gepast- moet veel zwaarder materieel worden gebruikt, aldus Karsten. Zijn in- stallatie maakt wel geluid, maar veroor- zaakt geen trilling. Een ander voordeel is dat de bomen op de dijk kunnen blij- ven staan, een belangrijke eis van om- wonenden. “Straks gaat er grond over- heen, en dan zie je niets meer.”


Rol HWBP De kans is groot dat een deel van de zwakkere dijken in Nederland baat heeft bij vernageling aan de ondergrond. Om die reden worden de kosten van dit in- novatieve dijkversterkingsproject -zo’n acht miljoen euro inclusief ontwikkel- kosten- gefinancierd door het landelij-


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65