search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“De opgave in het HWBP om 1100 kilo- meter dijk te versterken kan binnen de tijdsperiode niet met bestaande tech- nieken. Daar zijn innovaties voor nodig, zoals die van ons.” Karsten heeft grote waardering voor opdrachtgever Water- schap Amstel, Gooi en Vecht, dat met de verbetering van de dijk in de Water- graafsmeer volgens hem een voortrek- kersrol speelt. “AGV heeft de hand- schoen opgepakt en durf en daadkracht getoond. Dat is ook nodig, anders ko- men we niet verder.”


Schepers schat in dat dijkstabilisatie met de techniek van JLD in de toekomst aanzienlijk goedkoper zal uitvallen dan het aanbrengen van een damwand. “Nu is het nog relatief duur per kilometer, onder meer vanwege ontwikkelkosten en nieuwe materialen. De acht miljoen euro voor dit project wordt daarom vol- ledig gefinancierd door het HWBP.” Te- rugverdienen


Versterking van een dijk met JLD-stabili- satoren is volgens Schepers straks mo- gelijk voor vier à vijf miljoen euro per ki- lometer, tegen twaalf tot vijftien miljoen voor het aanbrengen van een damwand. De techniek is toepasbaar op ‘ettelijke honderden kilometers’ van de 1100 ki- lometer dijk die moet worden versterkt, verwacht Schepers. “Het zal soms kun- nen gaan om een combinatie van tech- nieken.” Een voordeel is verder dat ook mkb-bedrijven met deze techniek kun- nen werken, aldus Schepers. “Je hoeft


geen grote reus te zijn om dit te kunnen doen.”


De aanleg verloopt vooralsnog voor- spoedig. “Alles gaat aardig volgens het draaiboek”, aldus Schepers. “De tril- lingsmeters bij de huizen geven niets schokkends aan, dat gaat dus goed. Ik verwacht dat men steeds sneller wordt. Maar het moet natuurlijk allemaal wel in één keer goed, veiligheid gaat boven al- les.”


Cirkel rondmaken Karsten blijft nuchter onder de grote be- langstelling voor de door hem ontwik- kelde dijkstabilisator. “Natuurlijk ben ik heel trots op al die aandacht, maar onze focus ligt nu op het goed afron- den van dit project. We doen het echt samen, met het HWBP, POV Macrosta- biliteit, AGV en Waternet. Nieuwe pro- jecten dienen zich inmiddels aan en hier zijn we dan ook klaar voor.”


Karsten hoopt in ieder geval wel een rol te kunnen spelen bij de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam. “Dat is mijn droom. In 1916 werden mijn grootouders slachtoffer van een doorbraak van wat toen nog de IJsselmeerdijk was. Hun huizen gingen verloren. Mijn levenscirkel is rond als ik straks een stuk in ‘mijn’ Markermeerdijk mag versterken, als ode aan mijn groot- ouders.”


MONITOREN SPANNING De spanning in de dijk wordt op afstand gemonitord, waarbij zowel waterdruk als grondspanning worden gemeten. Dat gebeurt met sensoren in het dijklichaam die zijn gekoppeld aan een mobiel softwaresysteem van Facility Apps op basis van Internet of Things: datatechnologie NarrowBand-iot van Vodafone.


Karsten van JLD Contracting: “We monitoren zo of er meer of minder onderhoud nodig is. Beheerders weten dan beter wat ze moeten doen en wanneer. Bij een calamiteit is er een auto- matische waarschuwing.” Hij is heel tevreden over de technologie. “Er zijn geen antennes, op de dijk is niets te zien. De sensoren zijn energiezuinig en gaan tien jaar mee.” Schepers van de POV Macrostabiliteit is eveneens vol lof. “De sensortechniek is heel mooi. Als bijvoorbeeld uit de metingen blijkt dat op één plek de spanning afwijkt, dan kun je die spanning zonodig bijwerken. We verwachten niet dat het vaak nodig zal zijn. Maar het gaat om een pilot, we gaan kijken wat er precies gebeurt.”


Nr.7 - 2018 OTAR O Nr.7 - 2018TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65