search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
      


‘Ingenieurs  meer  doen  alleen  normen hanteren’


Nederland staat een grote vervangingsopgave te wachten. Bou- wend Nederland schatte onlangs in dat het in twintig jaar tijd om 4.500 bruggen gaat. Maar is die opgave echt wel zo groot? Gemeente Rotterdam wil waken voor onnodige maatregelen of vervanging. “Met de juiste kennis is kapitaalvernietiging te voorkomen.” Tekst: Ton van Leeuwen


D


e gemeente Capelle aan den IJssel hing vorig jaar een fl inke uitgave boven het hoofd: een


14 Nr.7 - 2018 OTAR


brug aan de Kralingseweg werd op ba- sis van een eerste beoordeling op con- structieve veiligheid afgekeurd. De ge-


meente vroeg het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam om de toets- resultaten te verifiëren. “Met een ge- avanceerder rekenmodel kwamen we al dichtbij de geldende norm”, vertelt John van der Laarse, projectleider civie- le objecten bij de gemeente Rotterdam. “Vervolgens zijn we de brug gaan toet- sen aan de hand van de nieuwe, speci- fi eke norm voor gemeentelijke bruggen, die naar verwachting binnenkort offi ci- eel van kracht wordt. Daarmee konden we aantonen dat de brug zelfs nog mi- nimaal vijftien jaar zonder beperkingen zal voldoen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65