This page contains a Flash digital edition of a book.
terialen kunt. Wat kan je met het beton als het vervangen moet worden of een kunstwerk weer afgebroken moet wor- den? Dat is denk ik van belang omdat het ons weghaalt van het optimaliseren op korte termijn.”


Wat wil het MVO Netwerk Beton in de komende tijd realiseren? “We zijn met verschillende partijen in gesprek om tien voorbeeldprojecten te realiseren. Opdrachtgevers die tegen de grenzen aan durven schuren of er over- heen willen gaan. Die hun projecten zo duurzaam mogelijk willen maken en die bereid zijn hun neus te stoten. Dat kan extra aandacht opleveren voor die par- tijen en het kan ons helpen om te laten zien wat met duurzaam beton allemaal mogelijk is. Juist op het gebied van in- frastructuur zie ik veel kansen. Denk aan de Chinese Muur, de Deltawerken of de Erasmusbrug. Infrastructuur kan iets bij- zonders toevoegen aan ons landschap en kan onze concurrentiepositie verbe-


teren. Wat is er mooier als dat ook nog eens op een heel duurzame manier tot stand komt? De beperkte extra investe- ringen die je daarvoor moet doen, ver- dien je terug als partijen echt iets bijzon- ders durven neerzetten. Een landmark. Wat mij betreft worden dat landmarks gebouwd met groen beton.”


Wie is Stefan van Uffelen? Stefan van Uffelen (1973) studeerde technische bedrijfskunde en psychologie aan de Universiteit Twente. Tot vorig jaar was hij vijf jaar lang directeur van de Dutch Green Building Council waar hij meewerkte aan de introductie van het Breeam-keurmerk, de standaard voor duurzaam bouwen in Nederland. Vorig jaar begon Van Uffelen bij de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) in Genève. Daar werkt hij aan de ontwikkeling van een keurmerk voor de wereldwijde cement- en betonindustrie. Voor MVO Nederland stuurt hij het MVO Netwerk Beton aan, waarin kleine en grote koploperbedrijven en brancheorganisaties uit de hele betonketen samenwerken aan CO2-reductie en een circulaire economie. Van Uffelen is vanuit MVO Nederland ook nauw betrokken bij de uitvoering van de Green Deal Verduurzaming Betonketen. Daarin helpt de overheid eventuele obstakels weg te nemen.


Kwalitatief & innovatief!


Postbus 144 NL – 1135 ZK Edam Nederland


INTERNATIONAL.COM Tel:


E-mail:


+31 (0) 299 622 396 Info@JLDinternational.com Website: www.JLDinternational.com Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 9


Leverancier van onder andere: KLAPANKER | JLD-DIJKSTABILISATIE | VPPS®


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64