This page contains a Flash digital edition of a book.
product opnieuw aan het werk gegaan. Het resultaat: vanaf 2009 is de ontwerpprocedure voor ‘state of the art – open steenasfalt’ in opdracht van projectbureau Zeeweringen ge- bundeld en in bestekbepalingen vastgelegd. Deze documen- ten worden nu standaard aan de RAW richtlijnen toegevoegd. Hiermee heeft open steenasfalt een nieuwe toekomst bij de bescherming van onze Nederlandse zeewering. Maar ook daarbuiten trouwens. Denk aan de ‘Hochwasserrückhalten- becken’ bij onze oosterburen, drinkwaterreservoirs en groene oeverbeschermingen met een breed gevarieerde begroeiing.”


Extreem lange levensduur Over de toekomst gesproken. Het werkterrein van Hydraphalt heeft zich de afgelopen jaren al uitgebreid tot de rest van Ne- derland en daarbuiten. Daarmee bedient het niet alleen eige- naren en beheerders van zeeweringen, maar ook van havens, stuwen, sluizen, zinkerleidingen en zelfs voor offshore-pijplei- dingen. Terpstra: “Door toename van het aantal vaarbewegin- gen van heel zware schepen met hoge schroefstraalbelasting neemt de kans op beschadigingen toe. Met alle financiële na- delen van dien. Ik denk dat we met Hydraphalt heel goed in staat zijn om diverse opdrachtgevers te helpen dit soort pro- blemen aan te pakken en – nog beter - voor te zijn. Met als groot voordeel: eenmaal gemaakt, blijft gemaakt. Onze pro- ducten hebben een extreem lange levensduur.” Leguit voegt lachend toe: “Dat heeft overigens ook een nadeel: je komt nooit eens terug op de plek waar je ze hebt gelegd.”


Duurzaamheid Duurzaamheid is volgens Terpstra ook de reden dat Hydraphalt zo goed aansluit bij het rijtje van duurzame innova- ties die Ooms al ontwikkelde, zoals bijvoorbeeld warmtewin- ning uit asfalt en meer recentelijk de bijdrage van Ooms aan SolaRoad, de weg die zonlicht omzet in elektriciteit. “Het be- denken van duurzame toepassingen is een soort tweede na- tuur. Het is logisch om daarbij vooruit te kijken. Je doet dat nooit alleen en nog minder voor jezelf. Het is de wisselwerking met anderen – je opdrachtgever, je partners – van waaruit je een gemeenschappelijk doel wilt en kunt bereiken.”


Met de afronding van project Zeeweringen is één belangrijk doel behaald. Logisch dat de vraag over een nieuwe stap cir- culeert. Een advies voor hen die het stokje overnemen? Terpstra: “Zorg dat je weet wat er bij je medespelers speelt. Blijf niet achter je bureau zitten. Zoek elkaar op.” Leguit: ‘En leg de lat hoog. Het begint met ambitie.”


Meer informatie:


www.ooms.nl www.hesselberg-hydro.com


Gietasfalt boulevard Vlissingen 32 Nr.3 - 2015 OTAR


Open steenasfalt


Gietasfalt Oosterschelde


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64