This page contains a Flash digital edition of a book.
Het is een uitdaging klassieke dijkverhogi


HETTY KLAVERS Dijkgraaf van Zuiderzeeland


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“De nieuwe normen voor de waterveiligheid voor onze dijken is een belangrijke ontwikkeling. Hierbij is het een uitdaging om te zoeken naar alternatieven voor klassieke dijkverhogingen. Waterschap Zuiderzeeland staat open voor Publiek Private Samenwerking. Met name als het gaat om innovatieve projecten. We delen bovendien graag de ervaringen met andere waterschappen.”


“Waterschap Zuiderzeeland is de water- beheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Wij beheren in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgen we voor veiligheid en voldoende en schoon water.”


“Onze inwoners mogen - en kunnen - er op rekenen dat we onze taken goed uitvoeren. Het bestuur van Waterschap Zuiderzeeland besluit op welke wijze onze kerntaken: veiligheid en voldoen- de en schoon water, uitgevoerd moeten worden en wat dat mag kosten. Op dit


40 Nr.3 - 2015 OTAR


moment is er een goede balans tussen de taken die we uitvoeren, het geld dat we moeten ophalen bij onze belasting- betalers – de waterschapslasten - en de tariefontwikkeling.”


“Waterschap Zuiderzeeland staat er goed voor, onze ‘spullenboel’ is op orde. We zijn fi nancieel gezond. Daarnaast zijn we er de laatste zes jaar in geslaagd om de tariefontwikkeling onder infl atieniveau te houden. Dat willen we graag zo hou- den! Waterschap Zuiderzeeland heeft wel een zeer hoge energierekening, maar dat is


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64