This page contains a Flash digital edition of a book.
Advertorial


KWS Infra – Aquavia: ‘veelzijdige partner voor waterbouwkundige werken’


In ons waterrijke land onderhoudt KWS Infra-dochter Aquavia ook waterbouwkundige werken. Als onderdeel van het VolkerWessels concern kan Aquavia terugvallen op een we- reld aan specialisaties en expertise. Bijvoorbeeld over de inzet van groot varend materieel. Aquavia zelf heeft ook een werkschip, de Ingrid –B, waarmee reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd.


teel op een groot aantal locaties voor Rijkswaterstaat. Daar- naast heeft KWS Infra sinds 1975, toen begonnen is om de dijken langs de Oosterschelde partieel te versterken, een pro- minente rol vervuld in het aanbrengen van asfaltbekledingen om de dijken te beschermen tegen invloeden van het wassen- de water. Deze werken worden veelal uitgevoerd in het kader van projecten van het bureau Zeeweringen en Ruimte voor de rivier.


A


Milieuvriendelijker Door de jarenlange ervaring die is opgedaan tijdens de uitvoe- ring van deze werken is veel innovatieve en technologische kracht gestoken in het ontwikkelen, leveren en toepassen van talloze varianten van het product asfalt in de waterbouw. De laatste decennia is met succes veel aandacht besteed aan het


36 Nr.3 - 2015 OTAR


l sinds de watersnoodramp van 1953 werkt KWS Infra mee aan de strijd tegen het water in Nederland. Al- leen al binnen de Zeeuwse wateren werkt zij momen-


bevorderen van milieuvriendelijkere asfaltglooiingen. Destijds werd de teen van de duinen in de overgang naar het strand versterkt met asfalt dat meteen weer bedekt werd met zand voor een natuurlijk uitstraling of werden oevers van onder an- dere rivieren en dijken met een open steen asfalt laag be- kleedt. De zogenaamde groene oevers.


PBA


Later ging men bij de bouw van glooiingen met andere ma- terialen te werk, zoals betonzuilen, gepenetreerde stortsteen waarbij werd gewerkt met gietasfalt, zodat de bovenkant van de steen zichtbaar bleef. Nu werkt men regelmatig met PBA. Dit is een samenstelling van porfiersteen opgemengd met elastocoast: een twee componentenmateriaal dat in staat is steen zo aan elkaar te lijmen dat er een zeer sterk en poreus materiaal ontstaat. Het materiaal absorbeert door zijn holle ruimte de energie van inslaande golven, zodat de golfoploop over het talud wordt geremd. De open structuur biedt ook vol-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64