This page contains a Flash digital edition of a book.
Trainingskalender Aanpak Duurzaam GWW praktisch toepassen KENNISPLATFORM BETONWEGEN


De ambitie van de rijksoverheid is om 100% duurzaam in te kopen. De Aanpak Duurzaam GWW is speciaal ontwikkeld om deze ambitie van ini- tiatief en aanbestedingsfase tot en met beheer en onderhoud en verder vorm te geven. In de e-learningtraining met workshop Training Aanpak Duurzaam GWW Direct leert u geïntegreerd hoe u de verschillende instru- menten Dubocalc, omgevingswijzer, CO2 ladder en het ambitieweb toe kunt passen voor succesvol aanbesteden en realisatie. Samen met Plus- port en Arcadis heeft BOB deze training ontwikkeld. Ook begeleiden wij bedrijven en organisaties bij het toepassen en implementeren op projec- ten en in de organisatie.


Meer info www.aanpakduurzaamgwwdirect.nl of http://www.bob.nl/thema-duurzaam_gww


Kennisplatform Betonwegen maakt gratis toegang tot CROW Kennismodule mogelijk!


Het Kennisplatform Betonwegen zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt niet alleen via publicaties, de website en de twee- jaarlijkse Betonwegendag, maar ook via themabijeenkomsten voor en door leden waar deelnemers kennis halen en brengen.


CROW Online Kennismodule Betonverhardingen De Online Kennismodule Betonverhardingen bevat de laatste stand van zaken op het gebied van betonverhardingen. De toegang tot deze Online Kennismodule is gratis beschikbaar voor leden van het Kennisplatform Betonwegen.


Gratis lidmaatschap


Lidmaatschap is gratis voor de doelgroep. Die bestaat uit mensen die kennis willen verkrijgen en/of delen met andere professionals en die werkzaam zijn in beheer, ontwerp, advies, uitvoering, kwaliteitsbeheersing of kennisontwikkeling van weginfrastructuur.


Andere voordelen lidmaatschap • • • •


Uitnodigingen voor themabijeenkomsten


Gratis toegang tot Kennismodule Betonverhardingen Korting op deelnamekosten Betonwegendag 2015 Korting op deelnamekosten excursies EUPAVE


• Voorrang op deelname excursies BetonInfra •


Aanmelden


Aanmelding en registratie verloopt via de CROW-website: Online Kennis & Tools.


Het Kennisplatform Betonwegen is een initiatief van Cement&BetonCentrum en wordt ondersteund door CROW en de Commissie Cementbeton Wegen- bouw van Bouwend Nederland.


Automatisch abonnee op de BetonInfra en Fietsinfra nieuwsbrieven en de EUPAVE newsletter


OTAR Training PAO april 2015_v0.indd 1 www.pao.tudelft.nl 19 en 20 mei


BIM in de praktijk van grond-, weg- en waterbouw


Natuurvriendelijke oevers


9 juni


19, 20 mei en 2 juni


Gevolgen omgevingswet voor infra- en ruimtelijke ontwikkeling


De Bouwcampus Van der Burghweg 1 2628 CS Delft


8-4-2015 16:14:59


Uw Cursus, Training of Opleidingen opvallend onder de aandacht! 3x


1x


€ 275,- € 335,-*


€ 750,- € 930,-*


5x


€ 1.125,- € 1.425,-*


8x


€ 1.600,- € 2.080,-*


*Inclusief link naar uw website in OTAR Digitaal à € 60,-


Informeer vrijblijvend via info@otar.nl of tel. 0184-481044


Nr.3 - 2015 OTAR Naamloos-2 1 31-03-15 14:27 O Nr.3 - 2015 TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64