This page contains a Flash digital edition of a book.
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen locatie Eemshaven


bedrijfsfilosofie. “Wij zien het als een missie om bij te dragen aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is iets waar we al decennia mee bezig zijn, al lang voor- dat het een trend werd. Daardoor beschikken we nu over een breed scala van energiebesparingsmaatregelen en duurzame technieken. Het streven is om in 2020 onze bedrijfsactivitei- ten zo neutraal mogelijk uit te voeren.” Pouw beseft zich ter- dege dat bij het uitoefenen van de werkzaamheden het uit- stoten van CO2 onvermijdelijk is. “Maar we zoeken continu naar mogelijkheden om deze uitstoot zo veel als mogelijk te reduceren. Bijvoorbeeld door het innoveren in en vervangen van bedrijfsmiddelen door duurzame varianten, of het gebruik van secundaire producten in bijvoorbeeld de beton- en asfalt- keten.”


Urban mining


Belangrijke activiteiten waarbij veel is bereikt op het gebied van duurzaamheid, is de bewerking van betonpuin en spoor- ballast tot granulaten ter vervanging van grind en de reiniging van verontreinigde grond tot zand voor de productie van be- tonmortel en betonproducten. Een mooi praktijkvoorbeeld waarbij dit volledig tot uiting komt is de herontwikkeling van het stationsgebied Utrecht. De puinstromen die vrijkomen bij de sloop van oude gebouwen en de ballast en verontreinig- de grond die uit het spoor zijn gekomen zijn allen na reiniging wederom als producten terug geleverd in de regio. “Hier zijn we echt bezig met urban mining; het winnen van grond(afval-) stoffen en het terug leveren van duurzame producten naar de gemeenschap”, vertelt Pouw.


Extractieve reiniger te Utrecht


Grondreiniging Ook bij het proces om minerale afvalstoffen te reinigen, speelt duurzaamheid een hoofdrol. Grond, bagger en overige ver- vuilde, minerale bouwstoffen worden op verschillende loca- ties – de Theo Pouw Groep heeft zes vestigingen in Neder- land – ingenomen. Na analyse door de laboranten van het bedrijf wordt, afhankelijk van het type verontreiniging, geko- zen voor: extractieve reiniging, thermische reiniging, biolo- gische reiniging of immobilisatie. “Daarnaast beschikken wij over grondbanken, waar wij grond, baggerspecie en andere minerale bouwstoffen ontvangen voor opslag, keuring en cer- tificering. Onze eindproducten worden als hoogwaardige se- cundaire bouwstoffen benut in onder andere infrastructurele werken.” Op de vestiging in Eemshaven heeft de Theo Pouw


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64