This page contains a Flash digital edition of a book.
Eurorail BV


vóór verkeersveiligheid, tegen verkeerslawaai


Eurorail BV is sinds 1978 actief op het gebied van advisering, levering en montage van geleiderail, geluidsschermen, aanrijdbeveiligingen en plaatstalen duikers. Daarnaast ontwikkelt, produceert, levert en monteert Eurorail meerdere types geluidswerende groenschermen. Eurorail heeft tevens als specialisme geleiderail voor ‘Niet-autosnelwegen’ waarbij de houten geleiderail kan worden gezien als specialiteit met een breed leveringsprogramma.


Natuurlijk duurzaam Houten geleiderail, samengesteld uit hout en staal, is in twee varianten leverbaar. In ronde en rechthoekige uitvoering. De constructies kunnen worden geplaatst in zowel bermen als op kunstwerken en voldoen aan de in Eu- ropa gestelde norm EN 1317 en zijn voorzien van een CE markering. De houten geleiderail varieert in prestatieklassen van laag (N1) tot hoog (H2) niveau en kan hierdoor op vele ty- pen wegen worden toegepast.


eurorail®


Eurorail BV Postbus 62 8060 AB Hasselt T 038 - 4773340 www.eurorail.nl


50 Nr.3 - 2015 OTAR OTAR MarktWijzer 2015


38 OTAR MarktWijzer 2015


Aardebaan Op plaatsen waar een natuurlijke en duurza- me voertuigkering gewenst is, biedt de hou- ten geleiderail veel mogelijkheden. De constructie is in een stijve en fl exibele uit- voering leverbaar, waar bij aanrijding de let- selindex laag blijft. De geleiderail is zeer ge- schikt voor wegen met smalle bermen, waar de werkende breedte van een geleiderail mi- nimaal dient te zijn en een landelijke uitstra- ling gewaarborgd blijft.


Kunstwerken


Op kunstwerken heeft de geleiderail een ge- ringe werkende breedte en een hoog kerend vermogen H1 of H2 niveau. Een geïntegreer- de leuning is hierin opgenomen. Een voordeel van deze houten geleiderail is dat deze min- der ruimte inneemt dan de stalen geleiderail. Overgangen naar een fl exibele houten gelei- derail in aardebaan zijn mogelijk.


Algemeen De houten geleiderail van Eurorail is van óf gelamineerd vuren óf van Douglas Spar, bei-


den geïmpregneerd met een duurzaamheid- klasse van 3 of 4 en voldoen aan het PEFC keurmerk.


Naar wens kan de constructie worden uit- gebreid met een motorrijdersvalbeveiliging, fi etsersbescherming aan achterzijde van de constructie en refl ectoren.


Recente projecten • Ca. 600 m. Houten geleiderail type T-18 op de N314 tussen Laag Keppel en Zutphen, voorzien van fietsersbeschermplaat en deels motorrijdersvalbeveiliging.


• Ca. 250 m. Houten geleiderail type T-40 t.b.v. de nieuwe faunapassage onder de N333 nabij Muggenbeet (gemeente Steenwijkerland), voorzien van fi etsersbe- schermplaat en deels een geïntegreerde leuning.


• Ca. 620 m. Houten geleiderail type N2-01 3m. op de N331.


• Ca. 80 m. Houten geleiderail type N2-02 4m. op de Dam te Arkel.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64