This page contains a Flash digital edition of a book.
Harde feiten over de zachte kant van tropisch FSC hout


Als het gaat om het gebruik van tropisch FSC hardhout weet iedereen wel een aantal voordelen. De bewezen levensduur, gemakkelijk bewerkbaar en de natuurlijke uitstraling zullen snel genoemd worden. Toch zijn er ook aspecten en voordelen die niet bij iedereen bekend zijn, maar mee zouden kunnen en misschien wel moeten wegen bij de materiaalkeuze in de GWW-sector.


Tekst: Arjan de Jong, GWW Houtimport


R


egelmatig wordt het gebruik van tropisch hardhout af- geraden. Het zou slecht zijn voor de bossen en niet duurzaam zijn. Het tegendeel is waar. Zolang het


maar om tropisch FSC hout gaat. Wanneer we hardhout uit FSC-bossen in landen als Brazilië, Kameroen en Indonesië blijven gebruiken, is dat gunstig voor de bossen, de mensen en dieren in die landen. Het zorgt ervoor dat er inkomsten bin- nenkomen en het bos en de houthandel rendabel blijft voor de bevolking. Dat zorgt er weer voor dat er geen kaalkap plaats- vindt voor bijvoorbeeld palmolie-plantages waardoor de bio- diversiteit en de veiligheid van de dieren ernstig wordt aange- tast. Kortom er is een directe relatie tussen het gebruik van FSC-hout en de grootte van het FSC-bosareaal.


Lokale bevolking


Het FSC keurmerk bestaat sinds 1994, maar het eerste certi- fi caat in het Afrikaanse Congobekken werd pas in 2005 uitge- reikt. Onlangs heeft CIFOR (een gerenommeerd internationaal onderzoeksinstituut voor tropisch bosbeheer) een onderzoek afgerond waaruit blijkt dat houtkapbedrijven met FSC-certi- fi caat beter omgaan met arbeiders en lokale bevolking dan


52 Nr.3 - 2015 OTAR


concurrenten zonder FSC-certifi caat. Naast duurzaam bosbe- heer is ook het sociale aspect geborgd bij het FSC keurmerk. Voor bosarbeiders betekent dit onder meer dat ze veiligheids- trainingen krijgen, beschermende kleding maar ook dat de re- gels worden nageleefd en gecontroleerd. In gemeenschappen waar de arbeiders met hun gezinnen wonen, zorgen de FSC- gecertifi ceerde bedrijven bijvoorbeeld voor schoon drinkwa- ter, doktersposten en elektriciteit. Daarmee is het gebruik van FSC-hout meer als duurzaam bosbeheer en draagt het ge- bruik ervan bij aan duurzame ontwikkeling van de lokale eco- nomie in de tropen.


Naast bovengenoemde is ook de CO2 te noemen, tijdens de groei wordt er per m3 ca 0,9 ton CO2


-prestatie van hout goed houttoename cir-


vastgelegd. Bovendien kan hout aan het eind


van de levensduur worden verbrand wat energie oplevert. Met bovenstaande in gedachten is de impact van de keuze voor FSC-hout vele malen groter dan vooraf wellicht gedacht.


Meer informatie: www.gwwhoutimport.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64