This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuwe maatregelen voor meer veiligheid op de weg


Optreden tegen oneigenlijk gebruik vluchtstrook en negeren rode kruizen De veiligheid van allen die op de weg hun werk doen staat hoog in het vaandel bij Rijks-


waterstaat. En deze veiligheid wordt onnodig bedreigd door automobilisten die onverant- woord rijgedrag vertonen. In 2014 is een aantal maatregelen voorbereid om ervoor te zorgen dat zowel wegwerkers als hulpverleners en weggebruikers minder onnodige risico’s lopen. Het gaat hierbij om maatregelen die zowel door het Openbaar Ministerie als door de politie en Rijkswaterstaat in onderling overleg zijn voorbereid.


Tekst: Eeltje Hoekstra, Programma-manager Incident Management bij Rijkswaterstaat 14 Nr.3 - 2015 OTAR


Foto: @Denkweb.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64