This page contains a Flash digital edition of a book.
Betonwerk Noord/Zuidlijn


Groep een thermische reiniger voor het bewerken van veront- reinigde grondstromen en teerhoudend asfalt.


Circulair De bedrijfsfilosofie is in deze dus circulair: de verontreinigde grond komt binnen, wordt gereinigd en alle elementen die er uit worden gezuiverd, worden weer gebruikt als bijvoorbeeld grondstof voor de betoncentrale. “Er hoeft dus geen zand te worden onttrokken van buiten de locatie, dat spaart vervoers- bewegingen uit. Een uniek duurzaamheidsconcept waarmee van afvalstoffen hoogwaardige producten worden gemaakt, die aan dezelfde eisen voldoen als nieuwe producten. Alles wat niet meer geschikt is voor gebruik in de stedelijke om- geving kan dus verwerkt worden tot nieuw materiaal. Urban mining in optima forma!” Volgens Pouw is dit de wijze waar- op eigenlijk altijd zou moeten worden gewerkt. “Waarom weg- gooien wat kan worden hergebruikt?”


Betoncentrales In Utrecht en in Eemshaven heeft de Theo Pouw Groep eigen betoncentrales. Deze hebben een capaciteit van 250 m3 per uur en beschikken over diverse betonmixers en betonpompen. “We doen zowel kleine als grote leveringen. Parallel aan de volledig geautomatiseerde betonproductie worden automatisch de bij- behorende truckmixers ingepland, zodat onze klanten op het juiste tijdstip hun bestelling ontvangen. Eventueel kunnen wij ook op locatie beton pompen met onze pompmixers.” Daar- naast heeft het bedrijf een eigen betonlaboratorium. Pouw: “Daar wordt de samenstelling van het beton vastgesteld en on- derzoek gedaan om de kwaliteit van het beton te borgen. Ik vind het bovenal heel belangrijk om continu te blijven innoveren.”


44 Nr.3 - 2015 OTAR


Efficiënt transport Ook voor het transport wordt continu gekeken hoe dat ef- ficiënter en beter kan. Pouw: “We willen onze opdrachtgevers altijd maatoplossingen bieden. Om de logistiek zo optimaal mogelijk te laten verlopen, kan bij ons via de weg, via het wa- ter of per spoor worden aangeleverd. We hebben een uitge- breid wagenpark en ook eigen schepen.” Volgens de direc- teur is automatisering in dit proces echt een must. “We willen voorlopen in het systeemmatig plannen om zo flexibel, maar ook zo betrouwbaar mogelijk te zijn. Daarom verloopt ons hele logistieke systeem geautomatiseerd. Als een van onze vrachtauto’s op de weegbrug staat, dan ziet de weger aan zijn nummerbord al waarvoor hij staat ingepland, waar hij naartoe moet en wat hij moet laden. Er hoeft dus niet meer verbaal gecommuniceerd te worden en er is geen tijdsverlies. Die ef- ficiëntie is heel belangrijk geworden de laatste tijd. Uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden. Vandaar dat er ook con- tinu wordt gelet op brandstofverbruik.”


Kwaliteit en samenwerking Tegenwoordig wordt de Theo Pouw Groep steeds vaker ge- vraagd door andere bedrijven om mee te denken in proces- sen, om bijvoorbeeld niet alleen zand en grind te leveren voor een infraproject, maar ook de ontgraving of het aanbrengen van een talud te verzorgen, of beton voor kunstwerken te le- veren. In het totale concept is dus groei, omdat er een be- hoefte is bij de aannemers. Pouw is zelf nooit expliciet op groei uit geweest. “Maar het overkomt ons, door de kwaliteit die we leveren. Het streven is om zorgen van onze klanten weg te nemen. We willen vooral ontzorgen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64