This page contains a Flash digital edition of a book.
met vele partijen, zoals gemeenten, Waterschap, ProRail, NS, Rotterdam Rijn Pijplijn, Rijkswaterstaat, Provincie en Dienst voor Ondernemend Nederland. En we moesten natuurlijk ook enig overleg voeren met agrariërs waar grond van nodig is. Bewonerstegenstand was er niet; in de strook langs het spoor wonen niet zoveel bewoners.”


F35 bij Nijverdal


De afdelingen Enschede en Hengelo van de Fietsersbond zijn tevreden over de vorderingen die gemaakt worden bij de aanleg van de geasfalteerde fietssnelweg F35 in Twente. Bot:“Maar we zijn nog niet gerust op een vlotte uitvoering. En communiceer en wijs mensen eens op de uitgevoerde delen. Kwestie van bewustwording. Het is een kleine moeite en je kunt er veel nieuwe fietsers mee winnen”. Overigens heeft de provincie Overijssel de taak van Regio Twente overgenomen en gaat nu op korte termijn een bewegwijzeringsplan opstel- len voor de tijdelijke en eindsituatie.


Fietssnelweg Limburg Opdrachtgever voor dit project was de gemeente Venlo sa- men met de gemeente Horst, de Provincie en DCGV. Michiel van der Hagen van gemeente Venlo en Peter van Wylick van Regio Noord-Limburg vertellen: “Het voornaamste doel van de Greenport Bikeway is het ontsluiten van de Greenport tus- sen Horst, Sevenum en Venlo, een traject van 26,5 km. Hier zullen in de toekomst meer dan 70.000 mensen een baan vin- den. En die moeten allemaal op hun werk kunnen komen. Om het, toch al drukke, wegennet rond Venlo te ontlasten is be- sloten om de Greenport Bikeway aan te leggen. Deze snelle en comfortabele fietsstructuur verleidt werknemers de auto te laten staan en met de fiets naar het werk te komen.”


De hoofdroute van de bikeway loopt langs het spoor Eind- hoven – Venlo. Van der Hagen: “Langs dit kaarsrechte spoor liepen veel onderhoudspaden en dergelijke die omgebouwd konden worden tot fietssnelweg. Dankzij deze rechte lijn door het landschap kunnen werknemers nu in slechts 17 minuten vanuit Venlo met de fiets op het werk komen. Daarnaast is er naast het spoor ook veel mooie natuur waardoor de bikeway ook een zeer hoge landschappelijke waarde heeft gekregen als bijkomend voordeel. Bij het ontwerp van de bikeway is hier dan ook veel aandacht aan besteed.”


De planvorming van de bikeway is gestart in 2010. In 2012 is een groot deel van fase 1 aangelegd. De aanleg van de hoofd- route (fase 2) is gestart in 2014 en zal in juni 2015 geopend worden.


Volgens van Wylick was het vele overleg wel een van de be- langrijkste hobbels die genomen moesten worden. “Dat was


F35 bij Nijverdal Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 59


De financiering voor dit project kwam uit verschillende potjes. Gemeente Venlo en Horst dragen een deel bij en de planex- ploitatie van Greenport doen een deel. Daarnaast is er ook rijkssubsidie voor fietssnelwegen en provinciale subsidie voor bereikbaarheid en luchtkwaliteit.


Meer informatie:


www.vananaarf.nl www.goudappelcoffeng.nl www.fietssnelwegf35.nl www.greenportbikeway.nl www.fietsfilevrij.nl


F35 in Enschede


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64