This page contains a Flash digital edition of a book.
Basalton


naast betonzuilen nu ook muurelementen


Steenzettingen zijn een niet meer weg te denken bekleding van dijken. Daar waar de gol- ven te groot of de stroming te sterk is voor gras, kan een steenzetting uitkomst bieden. Hon- derden jaren zijn steenzettingen van natuursteen gemaakt, waarbij op ambachtelijke wijze stenen stijf tegen elkaar werden geplaatst opdat ze elkaar optimaal steunen. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn steenzettingen van beton geïntroduceerd. Vooral Basalton be- tonzuilen worden sindsdien toegepast. Nu zijn er ook Basalton muurelementen.


N


ederland is historisch geassocieerd met water. 26 procent van de oppervlakte ligt onder het NAP. De overstroming van 1953 toonde de kwetsbaarheid van Nederland aan en maakte duidelijk dat er werk gemaakt diende te worden van dijkversterking: Het Deltaproject. Oor- spronkelijk werd gebruik gemaakt van natuurlijke stenen, zo- als Basalt, de meest gebruikte steensoort in Nederland. De structuur van deze steensoort en de manier van plaatsen zorgde ervoor dat de stenen elkaar vastzetten en een stevig geheel vormden, bestand tegen de inslag van golven.


Basalton zuilen 40 jaar geleden werd de Basalton zuil op de markt gebracht, gemaakt naar de vorm van Basalt. Het is de betonnen variant van basalt natuursteen ter bescherming van dijken en taluds. Door de setsamenstelling in onregelmatig polygoonverband klemmen de verschillende zuilen elkaar op de juiste manier in. Bart Albrechts, manager bij Holcim vertelt dat Basalton al kort na de lancering ervan door Rijkswaterstaat en de lokale over- heden, werd omarmd als zeer goed beschermingsmateriaal van de dijken tegen golfi nslag. “Het werd zo snel de referen- tie voor dijkversterking door middel van zetstenen. Het is tot op de dag van vandaag de zetsteen bij uitstek!”


Volgens Albrechts heeft Basalton verschillende voordelen.“Het is een stabiele steenzetting en het is machinaal te zetten. Bij grotere werken wordt een klem ter beschikking gesteld. Daar- naast heeft het een attractief uiterlijk in vergelijking met oud basalt. Het is leverbaar in diverse soortelijke gewichten en in diverse kleuren deklagen.”


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 33 Muurelement


Nieuw is nu het Basalton muurelement. Dit is samengesteld en gebaseerd op de vroegere steun- en vervolgsets van de Basalton zuilen. Albrechts: “Hierdoor zijn er in de opbouw met de module-elementen nauwelijks verticale en horizontale voe- gen zichtbaar, waardoor de wanden een mooi egaal beeld op- leveren.” De voegdiepte is ongeveer 3 cm. De elementen zijn voorzien van een netwapening en worden geproduceerd met beton, dat bestaat uit een sterkteklasse C45/55 en voldoet aan de omgevingsklasse XA3. Volgens Albrechts is het ook duurzamer: “Er worden milieuvriendelijke Eco granulaten toe- gepast en het Basalton muurelement zorgt ervoor dat de nu veelal toegepaste Basalt natuursteen in dit soort situaties niet meer hoeft te worden gewonnen in steengroeves.” De ele- menten kunnen worden toegepast aan een damwand langs kades, als keringen onder viaducten of op een talud onder een viaduct. Tevens kunnen ze dienen als decoratieve wand- bekleding op gebouwen.


Meer informatie: www.holcim.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64