This page contains a Flash digital edition of a book.
Dinsdag 2 juni


Programma: RDM Innovation Dock Rotterdam


10 uur EXCURSIE Vaartocht ROTTERDAM FLOODPROOF naar haven en stad met uitleg over Europoort adaptieprogramma. Koffie op het achterdek van SS Rotterdam. 12.30 uur Lunch op de RDM Campus 13.30 uur HONDERD WERELDDELTA’s Voorbeelden van succesvolle Delta-aanpak met 12 bouwstenen zoals in Bangladesh, Jakarta, Polen, etc. Gespreksleider Corné Nijburg (Water Governance Centre), Peter van den Horn (NWP), Ivo Demmers (Delta Alliance) en ervaren on- dernemers. 14.30 uur DELTAPROGRAMMA NL Katja Portegies, Staf Deltacommissaris: Nu aan de slag met de Deltabeslissingen. Veiligheid, adaptie, zoetwater, IJsselmeer, Rijn- Maas Delta en HWBP2. Miljarden investeringen uit het Deltafonds voor de komende jaren. 15.00 uur Theepauze 15.30 uur ROTTERDAM en DRECHTSTEDEN Rotterdam en Drechtsteden hoe maak je die water- veilig? Peter van Veelen (Gem. Rotterdam en TU Delft) vertelt u meer over adaptieve projecten op Kop van Feijenoord en het Noordereiland. 16.00 uur DELTA TECHNIEK EN ENERGIE Voorbeelden van nieuwe Delta techniek energie: Getijden | Stroming | golf | thermisch | osmose | wind | zon | wko. EWA, energie uit water, Hans van Breugel (EWA en Tocardo) Update delta-energie en onderzoek in de praktijk, Ivo Pothof (Deltares) Risicobeheer bij overstromingen,Matthijs Kok (HKV lijn in water) 17.00 uur Netwerkborrel


de Delta-industrie Het NL DELTA PODIUM 2015 brengt u een update van de marktkansen voor Delta-bedrijven en -organisaties in de Nederlandse- en wereldmarkt.


Ondernemen in


Voor meer informatie, kosten en inschrijving zie: www.waterforum.net/congres www.otar.nl


Organisatie:


Uw vakbladen WATERFORUM en OTAR. Hosted by INFORMAXX


‘Mister Coast’ valt in de prijzen Groot interview met Marcel Stive


Watersector richt zijn blik op nanotechnologie


11de jaargang / nummer 1 / maart 2015 / €12,50


Waterschappen staan voor cruciale verkiezingen Erop of eronder WF1 2015 kopie av-13-2.indd 1 16-02-15 10:11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64