This page contains a Flash digital edition of a book.
Havendijk in Sint Annaland Bron: projectbureau Zeeweringen Fotograaf: Dhr Rijnberg


doende houvast voor de aangroei en ontwikkeling van algen, zeewieren en schelpdieren. PBA wordt momenteel door KWS Infra toegepast op een project aan de grootste waterberging van Nederland het Volkerak-Zoommeer.


Integrale partner


Naast deze werkzaamheden aan dijken en dammen houdt KWS Infra zich ook bezig met ontwerp, realiseren en onder- houd van waterbouwkundige constructies. Hierin presenteert het zich als integrale partner voor alle soorten opdrachtge- vers. De werkzaamheden omvatten ondermeer het integraal onderhoud van vaarwegen, waarin zij een totaal ontzorgings- concept biedt op het gebied van civiele- werktuigbouwkundi- ge en elektrotechnische installaties. Voorbeelden hiervan zijn het onderhoud voor Rijkswaterstaat aan de Zeeuwse Delta, Oosterscheldekering, Zuid-Holland en het noordelijke deel van de rivier de Maas in Limburg. In deze onderhoudsarea- len pakt KWS Infra ook de grotere zaken aan zoals bijvoor- beeld het wisselen van sluisdeuren en het aanbrengen van remmingswerken.


Particuliere opdrachtgevers Ook de particuliere opdrachtgevers worden niet vergeten, zo houdt KWS Infra zich bezig met onder andere het (her)in- richten van jachthavens, calamiteitenopvolging (bijvoorbeeld schade als gevolg van aanvaringen, brand of waterschade), kleine betonwerken, het plaatsen van stalen- en houten meer- palen inclusief de bewerking daarvan en het uitvoeren van kleinschalig staalconstructiewerk zoals trappen en leuningen vanuit een eigen werkplaats of het renoveren van bijvoorbeeld meerstoelen en sluisdeuren op locatie.


De aanwezigheid van regionale KWS Infra vestigingen zorgt er voor dat intensief contact onderhouden kan worden met


Werkschip Ingrid-B


Aanbrengen PBA


(potentiële)klanten waarbij snel veel lokale kennis kan worden ingezet.


Meer informatie: www.kws.nl, www.volkerwessels.com Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64