This page contains a Flash digital edition of a book.
Onderzoek en uitvoering


Hand in hand op de Zeeuwse dijken


Projectbureau Zeeweringen rondt eind 2015 zijn werkzaamheden af. Daarmee komt na bij- na twintig jaar een einde aan het grootste Zeeuwse waterveiligheidsproject sinds de ople- vering van de Deltawerken. In die periode heeft het projectbureau in nauwe samenwerking met verschillende partijen 325 kilometer dijk in Zeeland versterkt. Alle dijken voldoen weer aan de huidige veiligheidsnormen.


B


ij de Zeeuwse dijkversterkingen heeft projectbureau Zeeweringen zijn nek uitgestoken met een bijzondere werkwijze. Zo heeft het veel waardevolle kennis ont-


wikkeld en ervaring opgedaan. “Wat onze werkwijze zo bij- zonder maakt, is dat wij ons uitvoeringsproject gecombineerd hebben met een onderzoeksprogramma”, zo vertelt Yvo Pro- voost, adviseur waterbouw bij Rijkswaterstaat. “Daarvoor hebben we nauw samengewerkt met onderzoeksinstituut Del- tares. Alle onderzoeksvragen die we de afgelopen jaren in de praktijk tegenkwamen, letterlijk op de dijk, hebben we steeds met duidelijke deadlines uitgezet. Dat leverde antwoorden op die we meteen in de praktijk konden toepassen. Door deze manier van werken is er de afgelopen twintig jaar ontzettende veel kennis en ervaring op het gebied van dijkversterking op- gedaan.”


Schaalproeven Eén van de onderzoeksmethodes die Deltares heeft toege- past, is het uitvoeren van schaalproeven. In de Deltagoot zijn verschillende soorten steenbekleding onderzocht. Op deze testlocatie kunnen op schaal extreme golfbewegingen wor- den gesimuleerd om zo bepaalde dijkconstructies en golfbre- kers te kunnen testen. “We hebben bijvoorbeeld proeven la- ten uitvoeren met het overlagen van oude dijkbekleding met nieuwe betonzuilen”, zegt Provoost. “In de Oosterschelde hebben we vorig jaar zodoende voor het eerst op een aan- tal dijktrajecten nieuwe betonzuilen over de oude bekleding aangebracht. Het overlagen van oude bekleding met nieuwe betonzuilen biedt veel voordelen. Het is duurzaam én het be- spaart tijd en geld. Oude bekleding hoef je niet te verwijderen en af te voeren. En het verbeteren van de ondergrond is over- bodig.” Met schaalproeven in het Vinjébassin heeft Deltares


20 Nr.3 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64