This page contains a Flash digital edition of a book.
Wie neemt het stokje over? Slotconferentie Zeeweringen


Donderdag 30 april 2015 09:30 – 17:00 uur Deltares, Delft


Projectbureau Zeeweringen organiseert een landelijke conferentie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.slotconferentiezeeweringen.nl


Twintig jaar onderzoek In 2015 eindigt het werk van projectbureau Zeeweringen, het grootste Zeeuwse waterveiligheidsproject sinds de Deltawerken. Praktijk en onderzoek hebben veel kennis opgeleverd. Deze delen we graag. Uiteraard komt technische kennis over steenbekleding en dijkenbouw aan bod. Maar ook kennis over hoe om te gaan met planten en dieren die op en rond de dijken voorkomen. En niet onbelangrijk: hoe stem je techniek en ecologie goed op elkaar af?


Wie neemt het stokje over? Het projectbureau heeft zijn kennis ontwikkeld binnen een uitvoerings- project. In de praktijk, op de dijk, ontstonden vragen waar direct een antwoord op werd gezocht. Dit is de kracht van onze kennisontwikkeling geweest. Het is belangrijk dat we op deze wijze onderzoek blijven doen. Echter, projectbureau Zeeweringen stopt ermee. Vandaar de vraag: wie neemt het stokje over?


Programma De conferentie bestaat uit twee delen: een plenaire ochtend met lezin- gen en een middag met workshops en een kenniscafé. Uiteenlopende onderwerpen en een variatie aan werkwijzen bieden techneuten en eco- logen uit de waterbouw een interessant programma. We sluiten de dag af met een bezoek aan de nieuwe Deltagoot. Op de website www.slot- conferentiezeeweringen.nl kunt u het hele programma bekijken.


24 Nr.3 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64