This page contains a Flash digital edition of a book.
Samenwerken aan duurzaam bosbeheer


Houtsector wil meer dan duurzaam hout alleen


Het op de Nederlandse markt verhandelde hout is gemiddeld voor 86 procent duurzaam geproduceerd (VVNH-importcijfers 2013). Nog maar 14 procent te gaan dus. Dat geldt helaas nog niet voor de productgroep hardhout die voor 55 procent aantoonbaar duurzaam is. Er is nog werk aan de winkel. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen keten- partners, van opdrachtgever, tot aannemer en leverancier. In dat kader werd in 2013 de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ gesloten. Zo’n twintig brancheorganisaties waarvan de leden actief zijn in de houtketen hebben zich hieraan gecommitteerd. Doel van deze ‘groene afspraak’ is het wegnemen van de laatste knelpunten die het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde houtproductie met het oog op duurzaam bosbeheer wereldwijd in de weg staan.


Tekst: Constant Gras 46 Nr.3 - 2015 OTAR


Foto: Mark van Benthem, Probos


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64