This page contains a Flash digital edition of a book.
werk gaan zonder deze voor Zeeland zo belangrijke bron van inkomsten te schaden?”


Productie verdubbeling Terpstra: “Het was duidelijk dat een project met een groot vo- lume aan gietasfalt dat grotendeels moest worden verwerkt in de getijzone niet voldoende kon worden bevoorraad vanaf de asfaltcentrales. Die beperking bepaalde de richting waarin we naar oplossingen zijn gaan zoeken: een continue stroom van materiaal met tussenopslag. Zo zaten we op een middag te praten en te schetsen, toen daar ineens het idee voor een continue menger op locatie ontstond. Om een lang verhaal kort te maken: vanuit dat idee ontwikkelden we de HPM-01, een machine voor op het water, die de stromen van bitumen en halffabricaten in de juiste samenstelling samenvoegt. Na wat proces-modifi caties en ingepakt in container-eenheden werd de HPM-01 herdoopt in de HPM-02. Die heeft al die tijd als een tierelier gedraaid.”


Leguit: “Zonder ons daarvan nou echt bewust te zijn, bedach- ten we hier een in de wereld niet eerder toegepaste continue methode, om van halffabricaat onder toevoeging van bitumen ter plekke een vloeibaar asfalt te produceren - dit in plaats van een batch mixer. Voorraad zetten we ‘just in time’ in een verwarmde roerketel. Zo konden we het vervoer beperken tot shovels met aangepaste bakken en laden met een afstands- bediening. Doordat de HPM-02 continu levert, stond de tel- ler gemiddeld op meer dan 500 ton per dag, met uitschieters van 870 ton. Een dikke verdubbeling van wat de markt aan- kon in 2006.”


Opmenger HPM-02 Breskens


Thumbs-up! Volgens Klaas Terpstra heeft de mobiele opmenger nog een belangrijk voordeel: het terugbrengen van het aantal trans- portbewegingen: “Het ter plekke mengen van bitumen en halffabricaat die per as worden aangevoerd en ter plekke ge- mengd, scheelt een derde van het vervoer van een kant-en- klare mix. Dat bespaart niet alleen kosten, maar ook CO2- uitstoot. Bovendien leverde het minder belasting op voor de gemeenten waar we bezig waren. Het is leuk om te merken hoe dat werd gewaardeerd. De duimen gingen letterlijk om- hoog.”


Open steenasfalt


De HPM-02 was niet de enige innovatie die voor project Zee- weringen door Hydraphalt werd gelanceerd. Ook open steen- asfalt, dat we met name kennen vanwege het explosieve ge- bruik in de jaren ´70 en begin ´80, werd dermate vernieuwd dat sprake is van innovatie. Leguit: “Open steenasfalt is veilig, relatief goedkoop en simpel te verwerken als erosiebescher- ming aan de kust, bij reservoirs en zelfs prefab onder water of aan de binnenkant van dijken. In de genoemde periode is het dan ook veel gebruikt, echter zonder dat het product de tijd heeft gekregen zich dóór te ontwikkelen. Het gevolg is dat la- ter veel schades optraden, wat het product een slechte naam bezorgde in Zeeland. Zoekend naar de beste oplossing voor project Zeeweringen, hebben we het product opnieuw tegen het licht gehouden. Aanleiding was de goede ervaring met de nieuwe mengsels en onze lab-tests in Duitsland en Engeland. Samen met de opdrachtgever en TU Delft zijn we met dit


Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64