This page contains a Flash digital edition of a book.
Buitengewone opsporingsbevoegdheid Daarnaast is 1 februari 2015 een experiment gestart waar- bij in de regio Rotterdam weginspecteurs (WIS) een buiten- gewone opsporingsbevoegdheid hebben gekregen (BOA). In 2014 zijn acht weginspecteurs van Rijkswaterstaat opge- leid tot WIS BOA. Na hun opleiding en beëdiging zijn zij be- voegd om handhavend op te treden bij het negeren van een rood kruis en het pauzeren of stoppen op vluchtstroken voor rij- en rustpauzes. Naar verwachting zal de extra bevoegdheid om weggebruikers aan te spreken en eventueel te beboeten, bijdragen aan de veiligheid op de weg. Bovendien kan de weginspecteur zonder tussenkomst van de politie ingrijpen en zo de afhandeltijd van verstoringen op de Ring Rotterdam aanzienlijk verkorten.


Niet meteen bekeuren Hoewel de weginspecteurs bevoegd zijn om handhavend op te treden, is hun eerste taak de weggebruikers te informe- ren over deze overtredingen. Het beboeten komt op de twee- de plaats. Pas als de weginspecteur de indruk heeft dat een


weggebruiker de overtreding doelbewust heeft gemaakt, zal hij overwegen een bekeuring uit te schrijven. Het experiment in de Rotterdamse regio duurt een jaar. Onderzocht wordt daarbij onder andere of het optreden van de WIS BOA effect heeft op de verkeersveiligheid, de vermindering van de fi les en de beeldvorming van de weggebruiker over Rijkswater- staat.


OTAR is een uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra Beheerders (VIB).


De vereniging biedt 120 jaar ervaring als netwerkvereniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerkbeheer staat of valt met samenwerking tussen alle partij- en die zich met infra bezighouden: rijk, gemeenten, waterschappen, provincies, ProRail, Schiphol en nog vele anderen.


De Redactie Advies Commissie van OTAR stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van de uitgaven samen.


Vragen/ideeën/suggesties kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website. Voor meer informatie zie: www.vib-infra.nl


De VIB is ontstaan uit een behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer.


16 Nr.3 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64