This page contains a Flash digital edition of a book.
Kwaliteit in relatie tot partnership zijn volgens Pouw de sleu- tels voor de toekomst. “Dat past in de cultuur van de laatste jaren. Dat heeft naar ons idee ook met de economie te maken, doordat budgetten steeds krapper worden en er steeds meer Design & Construct-contracten op de markt komen. Daarin zijn de aannemers steeds meer de architect van het project en wij steeds meer de uitvoerder.” Pouw vindt het prettig om al in een vroeg stadium samen aan een project te werken. “Er kan bijtijds gekeken worden hoe er zo effi ciënt mogelijk met de bedrijfsmiddelen en producten kan worden omgegaan en waar je elkaar als partners kunt versterken. Als je zo gaat kij- ken is er groot gewin, voor de aannemerij, maar ook voor de sector in zijn totaliteit.”


THEO POUW GROEP • Oprichting: 1981 • Vestigingen: Utrecht (hoofdkantoor), Weert, Eemshaven, Lelystad, Akkrum, Nauerna


• Werknemers: 475 • Omzet: 100 miljoen • Bedrijfsactiviteiten: transport, recycling, bodemsanering, grond- reiniging, grondwerk, sloopwerkzaamheden, verhuur materieel, betonproductie, levering primaire en secundaire bouwstoffen


Theo Pouw Groep is internationaal actief in • België • Denemarken • Duitsland • Engeland • Frankrijk • Oostenrijk • Zweden • Zwitserland


Stationaire breker Utrecht Nr.3 - 2015 OTAR O Nr.3 - 2015TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64